Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 7 september 2009

Politiek pact voor betaalbare woning

bron: de Stentor – donderdag 15 februari 2007<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Er gloort hoop voor starters op de Zutphense woningmarkt. Maandag kreeg het plan van CDA, SP en GroenLinks in de Zutphense gemeenteraad politieke steun van de Stadspartij CU en D66. De zogenaamde 'voorstudie' naar betaalbaar wonen vindt daarmee raadsmeerderheid.

Het plan van de drie partijen bestaat uit een aantal voorstellen die starters op de woningmarkt een eindje op weg moeten helpen. Want, zo stellen de partijen, ook in Zutphen valt het niet mee een betaalbare woning te vinden. Hoewel Zutphen een lager prijspeil kent dan steden als Arnhem en Nijmegen, ligt de prijs voor een gemiddelde woning rond de twee ton. Starters met een klein inkomen krijgen hier geen hypotheek voor. Het vinden van een betaalbare huurwoningen wordt eveneens lastiger. Ook hierover maken de partijen zich zorgen.

De drie stellen concrete maatregelen voor. Zo zou de gemeente Zutphen meer werk kunnen maken van het fenomeen starterslening (zie verhaal op de pagina hiernaast). Het plan verwijst ook naar het Zaanse model (Zaanstad), dat starters met een inkomen tot 32.000 euro in staat stelt een huis te kopen tegen 80 procent van de marktprijs. Stijgt het inkomen, dan geldt de verplichting om een deel erbij te kopen. De gemeente Zaanstad wil op deze manier tot 2015 zevenhonderd betaalbare koopwoningen bouwen. Dit project wodt uitgevoerd door de BV Betaalbare Koopwoningen, die in handen van de gemeente is. Een andere manier van goedkoop bouwen is het collectief opdrachtgeverschap. Dit gebeurt onder andere in de Brabantse gemeente Bladel, waar starters niet aan de bak kwamen. Hier verwierf de gemeente grond en bood deze goedkoop aan onder voorwaarde dat de eigenaar het huis later niet op de vrije markt mag aanbieden. De grond is vervolgens bebouwd door een kopersvereniging, die als een projectontwikkelaar te werk gaat. Op deze manier vallen de huizenprijzen 25 tot 40 procent lager uit.

Het regionale Woonbedrijf Ieder1 probeert in haar nieuwbouwprogramma's in grootte en betaalbaarheid rekening te houden met het bouwen van woningen voor starters. Het oriƫnteert zich op maatregelen om betaalbare huurwoningen (korting 10 procent) te koop aan te bieden. Deze zijn niet specifiek voor starters.