Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 27 maart 2017

Peuteropvang nu voor iedereen toegankelijk

Vanaf 1 april maakt de gemeente Zutphen het mogelijk dat peuteropvang voor iedereen toegankelijk wordt. Dan gaat een nieuwe regeling in: de gemeente betaalt vanaf dan de peuteropvang (kinderen vanaf 2,5 jaar) voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Deze regeling komt voort uit een motie van D66 Zutphen-Warnsveld en enkele andere partijen, die in 2015 is ingediend. Een toelichting op en een link naar die motie vind je hier.

Fractievoorzitter Ingrid Timmer is blij met de nieuwe regeling:

‘D66 is blij dat er nu voor elke peuter de mogelijkheid is om gebruik te maken van de kinderopvang in combinatie met voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE), ongeacht of je als ouder wel of niet werkt. Er is nu geen drempel meer waardoor het echt mogelijk is dat elke peuter van en met elkaar op een speelse manier kan leren. Hierdoor krijgt elk kind een gelijke eerlijke kans en start!’

We blijven kritisch

Maar als D66 Zutphen-Warnsveld hadden wij in onze motie óók gesteld:

Te komen tot een sluitende aanpak op het 0-6 jarigen terrein, door middel van een doorlopende leerlijn, in samenwerking met PO scholen, peuterspeelzalen en kinderopvang in de gemeente Zutphen.

In de berichten vanuit het college zien wij deze doorlopende leerlijn nog niet naar voldoende naar voren komen. Wij zullen hiervoor aandacht blijven vragen. Juist de directe aansluiting met het basisonderwijs vergroot de kansen van kinderen des te meer.’