Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 17 april 2017

Nieuwe koers Zutphen

Door Ingrid Timmer, fractievoorzitter D66 Zutphen-Warnsveld

Werk aan de winkel voor de gemeente

Met fractie en raad zijn de D66 raadsleden deze tijd druk met een focus- en versnellingstraject van de Gemeente Zutphen. Met als doelstelling een samenleving die zich de de aankomende tijd sociaal en economisch positief ontwikkelt. Een korte update van dit interessante proces.

Achtergrond

Sinds 2015 is Gemeente Zutphen bezig met een zogenoemd focustraject waarin belangrijke richtlijnen bepaald zijn voor de aankomende tijd. Waar liggen de speerpunten van Zutphen? Welke sociaal-economische doelstellingen hebben we en wat zijn de financiele kaders om dit te bereiken?

Met de Algemene beschouwing en het vaststellen van de strategische agenda 2017-2020, zijn de drie hoofddoelen en zes speerpunten van het focustraject van de gemeente Zutphen in de raad vastgesteld. Dit was ten tijde van de voorjaarsnota 2016. Bekijk hier meer over deze Voorjaarsnota.

De doelstellingen

 1. We versterken kwetsbare Zutphenaren
 2. We zijn aantrekkelijk voor krachtige Zutphenaren
 3. We stimuleren een goed ondernemersklimaat

Het effect van de afzonderlijke doelen wordt versterkt door in samenhang aan de doelen te werken. De volgende zes speerpunten geven ‘focus’ en ‘versnelling’:

 1. Werk maken van werk
 2. Inzetten op Cleantech
 3. Investeren in de binnenstad
 4. Versterken woonklimaat
 5. Innoveren in de zorg
 6. Meer samen doen in de Stedendriehoek

Volgende stap: van denken naar doen

Inmiddels zijn we in de volgende fase gekomen van dit focus- en versnellingstraject. Van denken naar doen; de doelstellingen moeten nu van het papier af komen en realiteit worden.

In de voorjaarsnota (Voorjaarsnota D66 2016 ) gaf D66 aan waar wij de focus opleggen:

 • Werk maken van werk;
 • Versterken van ons woonklimaat;
 • Inzetten op Cleantech.

Deze lijn onderschrijven wij nog steeds. Wij zijn dan ook blij dat het denken vanuit het college omgezet wordt in doen en aanpakken!

En nu? Gesprekken!

Om de doelstellingen in effectieve en concrete acties om te zetten zijn we nu prestatie-indicatoren aan het vast stellen. Zodat je de doelen kunt transparant kunt monitoren en eventueel daar waar nodig kan bijsturen.

De raad is op dit moment in drie sessies in gesprek met college, ambtenaren en diverse deskundigen om deze prestatie- indicatoren vaststellen. Per sessie worden er twee speerpunten behandeld. De raad/wij krijgen hierbij ondersteuning van het bureau Kennis en Verkenning van de gemeente Deventer.

De opbrengst van deze drie sessies wordt in een nog nader te bepalen aparte bijeenkomst voorgelegd aan de raad. Per opbrengst zal de focus in eerste instantie op maximaal 4 a 5 prestatie-indicatoren liggen.

En vandaar werken we vol positiviteit verder aan een mooier Zutphen!