Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 4 februari 2018

De nieuwe donorwet: onze reflectie

Het maakt discussies los: de donorwet, opgesteld door Pia Dijkstra (D66), die nu door eerste kamer geloodst wordt. Ook binnen onze afdeling wordt er veel over gepraat. Het is dan ook geen makkelijke kwestie. Maar in veel gevallen is een duidelijke uitleg over wat de donorwet precies inhoudt voldoende om iemand te laten inzien dat de voorargumenten belangrijker zijn dan de tegen.

Onlangs verscheen in De Trouw dit interessante artikel, waarin hoogleraar medische ethiek Annelien Bredenoord uitlegt hoe D66 dit initiatief vorm heeft gegeven.

Waarom wij de donorwet ondersteunen

Nederlanders staan in meerderheid positief tegenover orgaandonatie. Toch staat slechts een klein deel van de mensen ook daadwerkelijk als donor geregistreerd. Daarom wil D66 het huidige donorregistratiesysteem vervangen door het zogeheten Actief Donorregistratiesysteem (ADR).  Een wijziging van het systeem spoort mensen aan hun eigen keuze vast te leggen. In het nieuwe voorstel is gekozen voor een zorgvuldige aanschrijfprocedure.

Hoe werkt het?

Iedere Nederlander van 18 jaar of ouder die nog geen keuze heeft gemaakt, krijgt een brief waarin gevraagd wordt een keuze vast te leggen. De keuze bestaat uit : ‘ja’, ‘nee’, ‘mijn nabestaanden kiezen’ of ‘een specifiek derde persoon kiest’. Er wordt uitgelegd dat wanneer men niet reageert en dus niet van de keuze gebruik maakt om ‘nee’ te zeggen, er wordt uitgegaan van instemming met orgaandonatie. Indien binnen zes weken na verzending geen reactie is ontvangen, ontvangt de betrokkene een herinnering, waarbij opnieuw de consequenties van niet reageren worden uitgelegd. Weer zes weken later ontvangt de betrokkene een bevestiging van zijn registratie. De geregistreerde kan deze registratie op ieder moment eenvoudig wijzigen. In het voorstel van D66 Tweede Kamerlid Pia Dijkstra is een belangrijke voorwaarde opgenomen dat nabestaanden orgaandonatie kunnen tegenhouden als zij dat bezwaarlijk vinden. De stem van de nabestaanden kan dus uiteindelijk bepalend zijn.

Het D66 uitganspunt blijft dat een ieder vrij is om te kiezen of hij of zij donor wordt. D66 vindt het belangrijk  hier goed over na te denken en een keuze te maken. Want dat kan mensenlevens redden.