Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 maart 2018

Motie van afkeuring Sociaal Domein

Op maandagavond was de laatste raadsvergadering voor de gemeenteraadsverkiezingen. En wat voor één.

Raadslid Carel vroeg wanneer het College duidelijkheid kan geven over de toekomst van de Hanzehof (antwoord: niet voor de zomer – oftewel een jaar vertraging vanuit de gemeente). De motie over hoogspanning onder de grond werd unaniem aangenomen. Én: er werd een amendement ingediend in het kader van begroting Sociaal Domein. D66 wil een pas op de plaats maken voordat we de zoektocht in cijfers voortzetten en een miljoen uitgeven aan een onzekere toekomst. Een motie van afkeuring werd ook aangenomen; de afkeuring is uitgesproken over de gewijzigde begroting 2018 van het Plein en het feit dat er ineens 40 fte bij is gekomen (van 106 naar 160) zonder dat de Raad daarvan wist.

D66 wil een pas op de plaats. Wat moet? En wat willen we? Eerst een sterk beleid, dan pas de uitvoering. D66 wil op weg naar een sterk bestuur in het Sociaal Domein!

Hieronder staat de tekst die lijsttrekker Ingrid Timmer uitsprak als toelichting op het amendement.

‘Wij hebben vanavond een amendement ingediend om het college te dwingen een pas op de plaats te nemen. Afgelopen 4 jaar zijn wij als raad intensief bezig geweest met de inrichting van het sociaal domein, Plein en Delta. Steeds weer zijn de plannen van het college in deelgebieden aangeboden. Ook zijn plannen gewijzigd n.a.v. onderhandelingen onderweg. In eerste instantie het samengaan van Plein en Delta, later het zelf ontwikkelen van een werkbedrijf. Daarnaast liep of loopt nog het traject rondom de organisatie en uitvoering rondom het Plein en dan hebben we het nog niet gehad over de WMO en de bijzondere plannen rondom de huishoudelijk hulp.

Dit college heeft er één grote zoektocht van gemaakt en in kleine niet overzichtelijke brokken aangeleverd. Na verzoek van D66 en andere partijen om nu eens echt een integraal overzicht te geven kwam de schrik pas echt. Niet alleen het geld is op, maar de tekorten zijn gigantisch. Bij Het Plein zo’n 10 miljoen, bij Jeugdzorg zo’n 4 miljoen en de reserves zijn zo goed als leeg. Wat D66 niet begrijpt is dat dit college aangeeft dat zij deze tekorten niet zagen aankomen. Hoe kan dit? Een college is verantwoordelijk voor de geleverde zorg en de budgetten die daarbij horen. Daar moet opgestuurd worden en als het college merkt dat het niet in de pas loopt, moet er gelijk bij gestuurd worden.

Een tekort van 10 miljoen kan en mag niet over het hoofd gezien worden. Wij vragen ons dan ook sterk af hoe de wethouder van Financiën dit ziet? Heeft hij niet eerder aan de bel kunnen trekken?

We horen veel ‘smoesjes’. De tekorten van het rijk, maar die zijn maar oorzaak van de helft van het tekort. De andere gemeenten – die niet zouden willen samenwerken. De organisatie van het Plein dat het niet goed zou doen. Maar nergens horen we wat de rol van de wethouder is geweest. Zowel als bestuurder van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur als wethouder met deze portefeuille.

We zijn nu 4 jaar verder en dus eigenlijk even ver als 4 jaar geleden. Alleen is onze reservepot ook nog leeg.

Daarom willen we nu – in plaats van maar door te gaan vanuit een kokerblik en gescheiden wegen – eerst een pas op de plaats maken. Maak eerst duidelijk wat wettelijk moet, wat wij bovenwettelijk hebben afgesproken te willen doen en hoe dit verhoudt tot de budgetten die er zijn. Naar aanleiding van deze verhoudingen moeten wij beleidskeuzes maken: wat gaan we wel en wat gaan we niet doen? Pas als dat duidelijk is willen we kijken naar de uitvoeringsoplossingen. En niet andersom.

D66 bekruipt toch ook erg sterk het gevoel dat het college deze wethouders bewust ervoor hebben gekozen om pas nu naar voren te komen met de vraagstukken waar wij nu voor staan. Op deze wijze wordt de nieuwe raad met een grote taakstelling opgezadeld.’