Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 3 mei 2018

Verkeersveiligheid in Zutphen

Verkeersveiligheid in Zutphen

Toen ik eind april de Stentor opensloeg viel mijn oog op een paginagroot artikel over de verkeersveiligheid in Nederland. Het blijkt dat er voor het eerst meer fietsers zijn omgekomen dan inzittenden van een auto. Topadviseur Peter van der Knaap vindt dan ook dat het de hoogste tijd is om het lokale bestuur desnoods te dwingen om hun gemeente verkeersveiliger te maken. Mijn gevoel dat verkeersveiligheid enorm leeft onder de bevolking werd nog eens versterkt toen ik vorige week voor ProDemos aan de slag mocht met leerlingen van de Vrije School Zutphen over democratie en gemeente in de oude raadszaal. Leerlingen mochten zelf problemen aandragen én oplossen. Veiligheid van fietsen was een hot topic: jeugd voelt zich heel kwetsbaar door het vele vrachtverkeer. Het merendeel van de aangedragen onderwerpen ging dan ook over verkeersveiligheid.

De verbetering van de verkeersveiligheid in Zutphen verdient daarom weer om hoog op de agenda gezet te worden vindt D66 Zutphen-Warnsveld. Het werk in Zutphen op het gebied van veiliger wegverkeer is nog lang niet af. En wij staan niet alleen in deze gedachte. Maar liefst drie moties kwamen voorbij in de gemeenteraad van afgelopen maandag 23 april. De motie “Paulus Potterstraat goed op weg” werd door de fracties van GroenLinks, D66, Stadspartij, Fractie Pepers en Lijst van Vliet ingediend. De motie verzoekt het college om de fietsroute vanuit Leesten en Warnsveld door te trekken over de Paulus Potterstraat naar het centrum en dit in 2019 te realiseren waarbij bewoners, scholen en ondernemers aan de Paulus Potterstraat en deel Berkenlaan worden meegenomen in de te realiseren plannen. De tweede motie pleitte voor een integrale aanpak van veilig verkeer in de hele gemeente Zutphen. De derde motie betrof een specifieke verkeerssituatie, te weten de kruising Jan Vermeerstraat/Gerard Doustraat.

Wij steunen de drie moties van harte. Want we zijn in Zutphen toe aan een integrale aanpak van het verkeer. Wat ons betreft verdient de Paulus Potterstraat hierin prioriteit. Zeker als je naar de verkeersveiligheid kijkt. De kruising Jan Vermeerstraat/Gerard Doustraat kan dan hopelijk snel verbeterd worden binnen de integrale aanpak van de verkeerssituaties en verkeersveiligheid van de gemeente Zutphen. Alle moties werden met een grote meerderheid aangenomen.  Het college is nu aan zet en ik hoop van harte dat de vaart er in blijft, want een aantal verkeerssituaties zijn heel hard aan verbetering toe.

Huibert Brouwer

Raadslid D66 Zutphen-Warnsveld

 

Thema

Mens en omgeving: RUIMTELIJK BELEID

In het ruimtelijk domein - de omgeving waarin we leven - verschillen de wensen van inwoners ten opzichte van hun leefomgeving steeds meer. Die diversiteit vraagt om een strategische aanpak van het ruimtelijk beleid. D66 ziet ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en innovaties die een duidelijk belang dienen: het versterken van de krachten van onze stad. Meer ruimte voor ons cultureel erfgoed, en een groene, mooie en prettige leefomgeving.

D66 wil:
- een kwaliteitssprong met beter, betrouwbaarder en veiliger OV
- meer aandacht voor fietsers en voetgangers en scheiding lokaal en regionaal verkeer
- een ruimtelijke inrichting van Zutphen en Warnsveld die mensen uitnodigt tot bezoek en verblijf
- in omgevingsplannen niet meer regelen dan noodzakelijk is, passend bij een ambitieus toekomstbeeld.
- streven naar een goede afweging van belangen, maar tegelijkertijd zoveel mogelijk ruimte laten voor toekomstige, nog niet te voorziene ontwikkelingen.
- voortbouwen op het ingezette speerpuntenbeleid van Zutphen om de stad te revitaliseren, met cultureel erfgoed en de “vestingwerken” als leidend thema - ontwikkelen met topkwaliteit en visie; geen projecten die niet passen in een toekomstambitie; geen toekomstambitie zonder concrete uitvoering
- een terughoudende overheid die gericht is op het faciliteren en op het bij elkaar brengen van partijen. De gemeente neemt de regie wanneer het essentiële functies of conflicterende belangen betreft

Lees meer