Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 28 augustus 2018

D66 op werkbezoek bij Trajectum

Onlangs bezochten onze raadsleden Huibert Brouwer en Yvonne ten Holder organisatie Trajectum op bedrijventerrein de Mars. We werden ontvangen door Jos van Keeken (teammanager dagbesteding) en Marieke Weersink (sectormanager ambulante zorg) op de locatie Activiteitencentrum Activion aan de Jutlandsestraat.

Deelnemen aan de maatschappij
Trajectum is een organisatie voor mensen met een licht verstandelijke beperking met soms risicovol en onbegrepen gedrag. Bij Trajectum zitten vaak mensen met problemen door verslaving en/of hun verstandelijke beperking. Naast deze doelgroep verblijven er ook TBS’ers. Er zijn dus afdelingen met een bepaald veiligheidsniveau.
In het gesprek met van Keeken en Weersink vertellen zij hoe Trajectum cliënten succesvol laat deelnemen aan de maatschappij via werkervaring en/of opleidingen.

Succesvolle werkprojecten
De kracht van de organisatie zit vooral in de op-maat-voorziening die geboden wordt en de intensieve begeleiding (1 op 3) door vakmensen. Bij het werken met hout is er dus een echte timmerman en bij het werken in de horeca een leermeester kok. De mensen bij Trajectum zijn trots op hun werk en met recht.
Een mooi voorbeeld van het succes van Trajectum is de samenwerking met de horeca van de Lunetten (Sutfene) aan de Coehoornsingel. Ruim twintig mensen van Trajectum zijn hier aan het werk. Andere voorbeelden van werkplekken zijn groenvoorziening Eefde, kinderboerderij GGnet en houtbedrijf Halbo, ongeveer 150 cliënten alles bij elkaar. Er zijn ook flink wat voorbeelden van cliënten die hier uiteindelijk uitstromen naar regulier werk.

Vakkennis van specifiek werkterrein
Trajectum is naast dagbesteding ook actief op het gebied van de intensieve woonbegeleiding. Cliënten wonen intern op verschillende appartementencomplexen van Trajectum, bijvoorbeeld aan de Nieuwstad.
De wijze van financiering van de cliënten is zeer verschillend. Financiering verloopt via alle stromingen binnen het sociaal domein. Te denken valt aan een PGB, via ziektekostenverzekering (CIZ/NIFP), traject via de gemeente of via de reclassering.
Dat maakt het werk van Trajectum niet eenvoudig, maar er lijkt heel veel kennis te zitten bij deze organisatie om altijd weer oplossingen te zoeken.

Vrees voor bezuinigingen
De medewerkers merken tijdens het gesprek op dat de gemeente Zutphen nog wel eens de neiging heeft alles aan de kant de kant te willen schuiven en het wiel opnieuw te willen uitvinden. Ook terwijl een aantal dingen juist heel goed lopen. Met de komende bezuinigingen is het daarom te hopen dat een organisatie als Trajectum daar niet het slachtoffer van wordt. Als D66 Zutphen-Warnsveld zouden we het eeuwig zonde vinden als een goedlopende instelling, met zo veel kennis en ervaring, haar goede werk niet meer ten volle zou kunnen doen.

Mooi werk dat behouden moet blijven
Tijdens de rondleiding waren onze raadsleden onder indruk van de ontspannen sfeer maar toch ook van de professionele uitstraling en productieprocessen van bijvoorbeeld eigen drukkerij, theeproductie en bakkerij. Mooi werk daar bij Trajectum!