Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 22 oktober 2018

Groene schoolpleinen

Vanaf december 2018 komt de provincie Gelderland met een subsidie van maar liefst één miljoen euro voor groene schoolpleinen. Volgens D66 Zutphen een uitgelezen kans voor de gemeente Zutphen om hiermee onze schoolpleinen te verduurzamen!

D66 Zutphen wil heel graag dat de schoolpleinen in onze gemeente een stuk groener worden. Groen, gras, hout en zand nodigt immers uit tot onderzoeken, spelen en bewegen. De provincie Gelderland heeft een miljoen subsidie gegeven en D66 Zutphen wil graag dat onze scholen daar maximaal gebruik van kunnen maken.

Naast dat zij veel meer uitnodigen tot spelen en ontdekken dan stenen schoolpleinen, zorgen groene schoolpleinen ervoor dat het regenwater beter afgevoerd kan worden en dat het minder warm is op de pleinen. Afgelopen zomer heeft de noodzaak daarvan zich wel bewezen.

D66 verzoekt daarom het college om alle scholen binnen onze gemeente zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van deze subsidies en hen te ondersteunen in de aanvraag.
Het zou mooi zijn als het College de scholen, het Waterschap en het IVN als partijen bij elkaar brengt om samen de schoolpleinen te vergroenen en daarnaast het plein te gebruiken als levend lesmateriaal/ lokaal.
Per school trekt de provincie Gelderland maximaal 17.500 euro uit. Dit bedrag is maximaal 75% van de kosten voor het aanleggen. De rest moeten scholen zelf betalen, maar dat mag met gemeentegeld of inzamelingsacties. Bij het vergroenen van schoolpleinen kan de IVN een coördinerende taak vervullen vanuit de provincie.
D66 Zutphen vindt dat we deze kans moeten grijpen. Daarom dienen wij op 15 oktober bijgevoegde motie in. Inmiddels hebben de volgende partijen al aangegeven mee te willen indienen: BewustZW, GroenLinks, CDA, PvdA en Burgerbelang

Meer groene schoolpleinen in Zutphen