Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 29 november 2018

Geef het Warnshuus een echte toekomst!

Het is een kwestie van politieke wil én goed bestuur om de bibliotheek en daarmee Warnsveld en Leesten tijd te gunnen!

Afgelopen jaar heeft het college telkens de toezegging gedaan dat de bibliotheek extra geld zou krijgen om de uitgebreide taken die de gemeente van hen vraagt uit te voeren. Er is zelfs gevraagd geen ruchtbaarheid te geven aan de tekorten ( zeker niet rond de verkiezingen, want dat zou voor onrust zorgen) want het zou echt goed komen. Hierop heeft de Graafschap bibliotheken besloten vanuit eigen middelen te blijven financieren. Hierdoor ontstond in 2017 al een klein te kort en in 2018 loopt deze verder op. De bibliotheek die wel een sluitende begroting moet hebben om zo ook andere vestigingen overeind te houden en personeel werkgarantie te laten behouden kon en kan niet anders dan stopzetten van de huur. Er was en is simpel weg geen geld. Als deze toezeggingen niet waren gedaan had de bibliotheek in een eerder stadium naar andere manieren gezocht of het besluit al veel eerder genomen. Nu is het definitieve besluit deze week pas gevallen en verwacht het college dat de organisatie zich in 7 weken kan reorganiseren. Ook had niet elke partij met droge ogen tijdens het debat in Warnsveld kunnen zeggen dat ze de bibliotheek en het Warnshuus zouden behouden voor Warnsveld en Leesten.

Laura Wergner ( Wethouder) legt de schuld geheel bij de bibliotheek. Het zou het college echt sieren als zij nu een keer zouden kijken hoe zij omgaat met onze organisaties en inwoners. Pas op het laatste moment aangegeven dat het Warnshuus echt niet dicht gaat en doen alsof dat dit altijd al het plan was is de grootste onzin. Dit getuigt niet van zorgvuldig bestuurlijk handelen. Afgelopen maanden is de vraag al meerdere keren gesteld en kwam er nooit een antwoord. Daar moest het college zich nog over beraden. Nu 2 voor 12 komt de wethouder met oplossingen die vanuit de zaal zelf kwamen tijdens de besloten bijeenkomst én die nog niet eens (financieel) zijn onderbouwd.

Gun het Warnshuus en de bibliotheek tijd en ruimte om tot een structurele oplossing te komen. Een oplossing waarin je niet het hart van het Warnshuus ( bibliotheek) eruit snijdt! Deze oplossing kan goed samen met de opties zoals al eerder door ons in de motie en later overgenomen door het college overgenomen. Dat zou ook alleen maar wenselijk zijn. Juist om tot een solide exploitatie te komen.

De nog vage oplossing van het college gaat ook zeker geld kosten. Spendeer deze keer nu echt eens je kostbare geld aan een samenwerking die zijn succes al heeft bewezen! Daarom dienen wij samen met 5 andere partijen een motie in om het Warnshuus en de bibliotheek tijd en ruimte te geven om deze transitie samen te maken. Door op deze wijze te zorgen dat het bruisende hart niet verdwijnt uit het Warnshuus en er meer mooie samenwerkingen mogen komen. Eenmaal weg, dan komt het nooit weer terug!

Behoud noodzakelijke voorzieningen Warnsveld