Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 10 februari 2019

Herinneren in plaats van schulden op laten lopen!

Naar aanleiding van een artikel in het Financieel Dagblad dat meldde dat veel Nederlandse gemeenten geen kosteloze betalingsherinnering sturen en het rapport van de Nationale Ombudsman ‘ Behoorlijk invorderen vanuit het burgerperspectief’ heeft Yvonne ten Holder schriftelijke vragen gesteld aan het college. Het blijkt namelijk dat de Nederlandse overheid geen verplichting heeft om eerst een herinnering te sturen voordat er een verhoging komt op het in te vorderende bedrag. Hierdoor komen mensen met schulden vaak in nog diepere problemen. D66 ziet graag dat mocht onze gemeente zich hier ook schuldig aan maken, dat zij het beleid hiervan wijzigen. Eerst een betalingsherinnering sturen zodat rekeningen niet gaan stapelen en inwoners dieper in de schulden dan wel problemen komen.
Om te weten of ons beleid in Zutphen moet veranderen, heeft Yvonne de volgende bijgevoegde vragen gesteld. Blijkt dat dit ons beleid is, dan zullen wij met voorstellen komen om dit beleid te wijzigen. Hierin zullen wij de aanbevelingen van de ombudsman meenemen.

betalingsgerinneringen gemeente Zutphen

Rapport Invorderen vanuit het burgerspectief (003)_0