Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 18 februari 2019

“Geen concrete plannen om risicoplafonds bij het spoor aan te passen”

Wij begrijpen heel goed dat er zorgen leven bij mensen in onze regio naar aanleiding van de berichtgeving in de krant om de risiconormen voor vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor aan te willen passen. Hierop hebben wij gezamenlijk met de andere D66 fracties in de regio, zowel lokaal als provinciaal, aandacht gevraagd bij de Tweede Kamerfractie en de Staatssecretaris.

In antwoord op de vele vragen die de berichtgeving opriep heeft de staatssecretaris recent een uitgebreide reactie gegeven. Deze brief vindt u hier.

Wij zijn blij om nu zwart op wit te zien dat er geen concrete plannen zijn om risicoplafonds aan te passen. En dat de staatssecretaris aangeeft dat zij het gesprek aangaat met de betrokken lokale overheden. Dat geeft een helder signaal aan omwonenden dat het belang van de veiligheid rond het spoor ook in Den Haag wordt erkend en dat er ingezet wordt om die, samen met de regio, verder te verbeteren.

Natuurlijk blijven wij samen met onze Tweede Kamerfractie dit dossier nauwlettend volgen. En we zullen onze invloed blijven uitoefenen om de veiligheid op en rond het spoor verder te verbeteren.

De fracties van D66 in de gemeenten Zutphen, Apeldoorn, Deventer, Lochem, Amersfoort en de Statenfracties van de provincies Gelderland, Overijssel en Utrecht.

Huibert Brouwer, raadslid