Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 24 maart 2019

Zorgen om werkbedrijf Gelre Werkt!

Er ligt een grote verantwoordelijkheid op de schouders van het gemeentebestuur om van het nieuwe Werkbedrijf een succes te maken. In het verleden zijn er bij Het Plein veel zaken niet goed gegaan en de uittreding uit het Sociale Werkbedrijf Delta heeft de gemeente veel geld gekost. Het is daarom van groot belang dat vanaf de start van het nieuwe Werkbedrijf iedere speler in het veld zijn rol optimaal kan vervullen. Hierover heeft de raad afspraken gemaakt met het College van B&W. De dienstverleningsopdracht zou het college vóór de start aan de raad sturen. Onze fractie is er daarbij van uitgegaan dat het college de adviezen en aanbevelingen uit de onderzoeken die er liggen zou implementeren. Helaas blijkt niets minder waar. Opnieuw is het college (idem bij Het Plein) van start gegaan met een uitvoeringsorganisatie, zonder dat vooraf een basis is gecreëerd waarop de organisatie kan worden beoordeeld en kan worden gestuurd. Als er aan de voorkant geen goede afspraken vast gelegd worden door het college wordt de controle door de raad in een latere fase moeilijk. Wij hebben daarom zelf actie genomen richting college samen met Burgerbelang.

Zie onze schriftelijke vragen.

Schriftelijke vragen Werkbedrijf Gelre Werkt Schriftelijke vragen Werkbedrijf Gelre Werkt

Ook inzake het forum hebben wij samen met alle oppositiepartijen actie moeten ondernemen om de juiste informatie van het college te ontvangen. Dit forum staat gepland aanstaande maandag 25 maart. Het college zal de raad dan informeren over het liquidatieproces Het Plein en het uittredingsproces uit Delta.

Zie onze vragen aan het College.

vragen Forum processen uittreding en liquidatie