Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 16 juni 2019

Onze focus voor een krachtig Zutphen

“Van Focustraject naar Krachtig Zutphen naar versmald krachtig Zutphen??”

Zutphen kent door de eeuwen heen perioden van bloei maar ook perioden met zware tegenslagen, zoals overstromingen, epidemieën, oorlogen en rode cijfers.
Maar…..Zutphen is een stad met allure gebleven en dat moeten we behouden.

Wat ziet D66 als het toekomstperspectief voor onze stad en onze inwoners, want zo duiden wij de dilemma notitie.
Wij willen in ieder geval koers houden. Koers op de doelstellingen van het Focustraject, geactualiseerd met de doelstelling duurzaamheid.

We moeten het wel over een andere boeg gooien want we schrijven nu bloedrode cijfers. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, daar hebben we uitgebreid bij stil gestaan, we kijken nu vooruit.

Wij als D66 willen:
* het vertrouwen van onze inwoners terugwinnen;
* vertrouwen geven aan onze samenwerkingspartners;
* en zowel als Bestuur én als Organisatie “betrouwbaar” zijn.

Bij het aanbrengen van focus gaat het om de lange termijnplanning. De sociaal-economische positie van Zutphen veranderen duurt gewoon jaren. Het gaat om prioriteiten stellen en duidelijke keuze’s maken binnen de beschikbare middelen.

Gewoon koers houden, we weten dat het een kwestie van lange adem is. De stad gaat wat ons betreft écht niet op slot.

Kortom:………. eerst de financiën op orde en de projecten afmaken die Krachtig Zutphen onder strepen.

Als het aan D66 ligt gaan we daarbij de doelstellingen niet met voorrang in 2 wijken en binnen 2 programma’s uitwerken. Het zou kapitaalvernietiging zijn om niet in de volle breedte de ingezette koers vast de houden. Bovendien hebben we landelijke bekendheid met onze wijkaanpak, de onafhankelijke wijkteams, het woonprogramma Noorderhaven en de wijk van de Toekomst. In de Zutphense wijkaanpak kent iedere wijk haar eigen speerpunten en accenten.

Ook willen wij de integrale aanpak op de domeinen wonen-werken-welzijn-zorg en duurzaamheid niet loslaten. Wij vinden dat we de stad en onze inwoners geen recht doen met versmalling op alleen de terreinen werk en duurzaamheid en daar ook nieuwe projecten voor op te gaan starten. We willen onze gemaakte keuzen, of het nu gaat om het Werkbedrijf, Cleantech, Rivier in de stad of, het versterken van de algemene voorzieningen met succes voltooien. En dat is binnen de beschikbare middelen een zware uitdaging.

Het met verve uitdragen waar we anno 2019 voorstaan is uitvoerbaar als we volop de samenwerking gaan zoeken.
We kunnen géén geld uitgeven dat er niet is.

D66 bekent kleur ………. en kleurt in het vervolg graag mee.