Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 26 augustus 2019

Perspectief, bezuinigingen of kapitaalvernietiging?

De zomervakantie begint voor velen van ons ten einde te lopen en ook het politieke reces loopt tegen zijn eind. Wij hopen dat iedereen heeft genoten van de vrije tijd samen met familie en vrienden en net zoals de fractie weer vol energie zit en zin heeft het normale ritme te gaan oppakken. Wij gaan ons er hard voor maken dat het dit jaar er beter uit gaat zien voor ons mooie Zutphen. Wij zijn ons er van bewust dat er veel werk en moeilijke keuzes en beslissingen voor ons liggen. Besluiten en keuzes die wij niet alleen kunnen maken. De hoop is dan ook dat de raad elkaar op de belangrijke thema’s zoals zorg, onderwijs, wonen en natuurlijk de financiĆ«n beter weet te gaan vinden.

Terwijl iedereen een beetje afstand nam en probeerden zijn of haar rust te vinden tijdens het reces, kwamen er via het nieuws verontrustende berichten binnen. Grote bezuinigen bij Perspectief en een wijziging van beleid zonder dat wij als raad hierover zijn meegenomen. De stad Zutphen heeft de afgelopen decennia landelijke bekendheid opgebouwd met haar wijkaanpak en haar onafhankelijke wijkteams. Ook de gemeenteraad en het college van B&W hebben de afgelopen jaren het goed functioneren van de sociale wijkteams van stichting Perspectief geroemd. Het is volgens ons kapitaalvernietiging dat jarenlange investeringen, opgebouwde vertrouwensrelaties en expertise nu verloren dreigen te gaan.

Het is een feit dat de gemeente Zutphen fors moet bezuinigen, maar D66 durft de stelling aan dat het uitvoeren van de taken van de sociale wijkteams door de gemeente zelf, echt niet goedkoper zal zijn dan door Perspectief als maatschappelijke organisatie.

Bovendien is het voor D66 van cruciaal belang dat de inwoners van Zutphen niet op alle fronten afhankelijk worden van de gemeente, maar terecht kunnen bij de sociale wijkteams als onafhankelijk en laagdrempelig loket in de toegang van zorg, werk en inkomen.

Reces of geen reces ons raadslid, Yvonne ten Holder heeft hier schriftelijke vragen over gesteld. Wij hebben het college gevraagd deze te beantwoorden voordat de bezuinigingen in het forum behandeld wordt.

Schriftelijke vragen Perspectief