Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 2 december 2019

Toekomst Hanzehof Zutphen als multifunctioneel centrum voor cultuureducatie, theater en concerten.

Zoals u D66 kent is ons uitgangspunt “als we iets doen, dan doen we het goed”. Dat gaat zeker op voor de Hanzehof dat inmiddels een jarenlang lopend noodscenario kent.

Kunst en Cultuur is de smeerolie van de samenleving, zeker in Zutphen waarin we ons als cultuurstad positioneren. Het maakt onze gemeente aantrekkelijk om in te wonen, te werken en te ondernemen of als toerist te bezoeken. De Hanzehof is daarin een belangrijke spil met zijn gevarieerde programmering voor een brede groep Zutphense en Warnsveldse inwoners en draait bovendien zeer goed.

In maart dit jaar heeft het college ons een aantal scenario’s voorgelegd. Bij D66 stond en staat vast dat de Hanzehof moet kunnen voortbestaan. En we waren en zijn verheugd dat de meerderheid van deze gemeenteraad en het College, dezelfde mening zijn toegedaan.

Als we voldoende geld hadden, was de keus voor ons allemaal snel gemaakt. Maar dat hebben wij niet. Geldgebrek is het enige dat deze gemeente weerhoudt van het uitvoeren van de juiste keuze te weten optie A.

Dit alles was ook al in maart van dit jaar bekend.
Wij hadden daarom verwacht dat het college vooral op het gebied van de financiering met meer informatie zou komen. Niet alleen met informatie dat het voorkeursscenario van college en raad fors duurder is geworden. Maar… met richtinggevende uitspraken hoe we het geld überhaupt bij elkaar gaan sprokkelen.
Wij hebben dan ook de volgende vragen aan het college:
1. Heeft het college inmiddels zicht op cofinanciering door bijvoorbeeld Europa, Rijksoverheid of Provincie?
2. Zijn er andere fondsen benaderd die bij zouden kunnen springen?
3. Wat heeft het college het laatste half jaar gedaan om zicht te krijgen op de investering die nog wel uit eigen portemonnee gedaan kan worden? Gezien de voorkeur van het College voor optie A kan het niet anders of het college heeft een scenario in beeld hoe de financiering er op hoofdlijnen uit gaat zien?
4. Of is het de bedoeling van het college om eerst een jaar verder te onderzoeken?
Bouwplannen verder uitwerken en exploitatieplannen doorrekenen om er tegen de verkiezingen achter te komen dat het weliswaar mooie plannen zijn maar financieel totaal onhaalbaar?
5. Is het dan niet handiger om eerst de financiële hoofdlijn vast te stellen en met de raad te delen?

Tot nu toe komt de marsroute van dit college toch erg over als:
Een idealistisch stelletje dat bij het programma “Ik vertrek” een nieuwe Bed and Breakfast wil openen en zich vooral geen zorgen maken over de financiering van de stenen.

Voorzitter wij maken vanavond geen keuze enerzijds omdat we onze keuze in maart al bekend hebben gemaakt, anderzijds omdat het college geen informatie verstrekt over hetgeen we wél een keuze moeten maken namelijk, hoe gaan we dit betalen?

Het is voor D66 nu tijd voor strakke integrale regie, een gedegen project aanpak waarbij als eerste de financiële hoofdlijn wordt vastgesteld.
Wij hebben het hier in feite over een maatschappelijk vastgoed probleem.
De hete aardappel kunnen we na ruim 20 jaar niet blijven doorgeven.

Een bloeiende culturele sector is voor veel mensen een reden om ergens te willen wonen. Dat geldt ook voor de Hanzehof. Het maakt in de ogen van D66, Zutphen aantrekkelijk voor talenten en bedrijven.

Tot slot voorzitter,
Als rasechte optimisten zeggen wij laten we van de nood een deugd maken. Laten we nu de kans pakken om op zoek te gaan naar duurzame (co)financiering en een gedegen financieel plan. En wij zouden graag een afspraak met het college willen maken wanneer u hiermee terugkomt naar de raad.

Zutphen 2 december 2019
Yvonne ten Holder
Fractievoorzitter D66.