Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 11 januari 2020

Het laatste nieuws uit 2019 en het eerste nieuws uit 2020!

Van onze fractie;

TOEKOMST THEATER HANZEHOF

Hoe gaan wij dat betalen??
De Hanzehof kent inmiddels een jarenlang lopend noodscenario. Het is een hete aardappel die al ruim 20 jaar wordt doorgegeven.
D66 Zutphen/Warnsveld is de enige lokale partij die zich in haar verkiezingsprogramma glashelder heeft uitgesproken over de Hanzehof. Te weten, behoud van de Hanzehof, investeren in grootschalige renovatie en meer multifunctionaliteit van het pand realiseren. Deze punten zien we terug in het scenario dat het college van B&W voorstaat. De harde randvoorwaarde, een realistische businesscase voor de toekomst ontbreekt tot op heden.

We hebben het college in het forum van 2 december j.l. de volgende vragen gesteld:

  1. Heeft het college inmiddels zicht op co-financiering door bijvoorbeeld Provincie, Rijksoverheid, Europa?
  2. Zijn er fondsen benaderd?
  3. Gezien de voorkeur van het college voor de duurste optie kan het niet anders dan dat het college in beeld heeft hoe de financiering er uit gaat zien. Is het niet handiger om eerst de financiële hoofdlijn te delen met en deze vast te laten stellen door de raad
  4. Of is het de bedoeling van het college om nóg een jaar langer te onderzoeken? Bouwplannen verder uitwerken en exploitatieplannen doorrekenen om er tegen de verkiezingen achter te komen dat het weliswaar mooie plannen zijn maar financieel totaal onhaalbaar
    Tot nu toe komt de marsroute van dit college toch erg over als: een idealistisch stelletje dat bij het programma “ik vertrek” een nieuwe Bed & Breakfast wil openen en zich vooral geen zorgen maken over de financiering van de stenen.

PIETENDISCUSSIE

De afgelopen Zutphense intocht van Sinterklaas, verstoken van de tijdgeest, heeft ons allemaal doen opschrikken. De brede maatschappelijke discussie die Nederland al jaren kent voert terug tot ver in de vorige eeuw. Er is 50 jaar geleden al een Witte Pietenplan gepresenteerd in de Panorama en we kennen de 30 jaar oude sketch van Gerda Havertong in Sesamstraat.
Als progressieve partij vinden wij dat het tijd is om volgend jaar Sinterklaas te verwelkomen met roetveegpieten. Wij zijn per slot van rekening een LHBTI-stad dat voor ons inhoudt dat wij allert zijn op vormen of uitingen van discriminatie en racisme. Wij zouden graag zien dat de Burgemeester als gastvrouw van de Goed Heiligman zo spoedig mogelijk het initiatief neemt om voor volgend jaar met alle betrokkenen tot goede afspraken te komen voor de intocht.
Wij hebben samen met GroenLinks en het CDA hierover een motie ingediend.
Lees meer Motie sinterklaasintocht

MeisjesVakschool behoud monumentale waarde

De fractie is overstelpt met vragen, de verontwaardiging is groot dat het college de projectontwikkelaar zó ver tegemoetkomt en de bouwnormen voor de MeisjesVakschool zó versoepelt, dat zelfs sloop tot de mogelijkheden behoort.
De vakgroep Monumentaal Erfgoed Zutphen, die in oktober 2017 is opgericht door de gemeente heeft het pand op de lijst van potentiële monumenten geplaatst. Helaas is door deze vakgroep niet meer uit te nodigen, vanaf april 2018 deze vakgroep alweer in ruste gebracht.
Opnieuw lijkt het erop dat we toch niet samen kleuren in Zutphen en dat het college dat liever alleen doet.
D66 heeft samen met Burgerbelang een motie voor behoud van de monumentale waarde van het pand en de bomen ingediend in de raadsvergadering van 16 december j.l..
lees meer Motie meisjes vakschool

FLEXWONINGEN IN ZUTPHEN

De VVD-fractie heeft een motie ingediend om ons aan te melden voor de pilot flexwoningen. Dit zijn noodwoningen die vallen onder de crises- en herstelwet voor doelgroepen met als doelgroep spoedzoekers. Hier onder vallen, arbeidsmigranten, studenten, statushouders, uitstroom van mensen uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen, ex gedetineerden en huisuitzettingen. Wij hebben in de raad onze verbazing hierover geuit. Een paar maanden geleden hebben we een nieuwe woonvisie vastgesteld en daarin hebben we expliciet in vastgelegd dat we juist terughoudend zijn met het bieden van ruimte voor nieuwe zorgdoelgroepen. Dit omdat we al over meer dan voldoende aanbod beschikken. Het doel van deze motie is niet passend voor onze gemeente en we hebben de motie natuurlijk afgewezen.

VUURWERK

D66 heeft in december 2018 al verzocht om een opiniërend forum over vuurwerk. Helaas heeft dat tot op heden nog niet plaatsgevonden. Als progressieve partij met een open blik op de toekomst hopen we deze discussie nu in maart te kunnen organiseren.
Ook in deze maatschappelijke discussie is de tijd meer dan rijp om als gemeente kleur te gaan bekennen en te kiezen voor mens, dier en milieu.

Yvonne ten Holder,
Fractievoorzitter D66 Zutphen/Warnsveld