Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 1 mei 2020

D66 Actueel

D66 Actueel

De invoering van een noodwet heeft het mogelijk gemaakt dat, nadat een maand de vergaderingen stil hebben gelegen, de eerste openbare digitale vergaderingen van start zijn gegaan. Bijgaand een weergave van de inbreng van D66 in deze vergaderingen. Wij zijn verheugd dat er eindelijk livestream is en de vergaderingen ook achteraf te beluisteren zijn op Youtube.

 

Groet en blijf gezond,

Yvonne ten Holder

Fractievoorzitter.

 

Raadsvergadering 20 April 2020

  • Jongeren

D66 fractie heeft aandacht gevraagd voor onze jongeren. Uit recent onderzoek blijkt dat de corona regels jongeren extra zwaar treffen. De sociale en psychische impact op hen is groot. Jongeren zullen ook moeten leren omgaan met de voorlopige 1,5 meter samenleving. Wij hebben daarom om alternatieve mogelijkheden gevraagd om hen hierbij te betrekken. Bijvoorbeeld in het toezicht bij de heropenstelling van de skatebaan.

  • Huisvesting senioren

Naar aanleiding van een brief van een inwoner maar ook door landelijk onderzoek, waaruit blijkt dat er onvoldoende geschikte woningen zijn voor senioren, hebben wij inzicht over de Zutphense cijfers gevraagd. Wij willen een analyse van de Zutphense woningmarkt in relatie met de woningbehoeften en het toekomstperspectief. Hiermee kunnen we beoordelen of er ook in Zutphen/Warnsveld onvoldoende geschikte seniorenwoningen zijn waardoor naast dit probleem ook de doorstroming voor jonge gezinnen stagneert. Dit is van belang voor de geplande nieuwbouw.

  • Motie Glysofaat

D66 heeft deze motie gesteund. Wij moeten alles in het werk stellen om het gebruik van dit middel tegen te gaan. Het gebruik is zeer schadelijk voor mens, dier en milieu. De motie is met 26 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen.

  • Initiatiefvoorstel Zutphen Fonds voor flexwerkers van de SP

De fractie heeft tégen dit initiatiefvoorstel gestemd dat met 25 stemmen tegen is verworpen. De SP komt met een voorstel om een landelijk economisch probleem door de Coronacrises middels een lokaal fonds met een lege Zutphense portemonnee op te lossen.

De SP wijst over échte lokale sociale vraagstukken, zoals onlangs bij de BOA’s of de zorg, veelal naar Den Haag en wil zich er dan in de Zutphense raad niet over uitspreken. Wij hebben onze verwondering over de 180 graden omslag van de SP in dit initiatiefvoorstel uitgesproken.

 

Forum Zutphen Visie Sport en Bewegen gemeente en Sport- en accommodatiebedrijf Zutphen

Wij kunnen ons grotendeels vinden in de sportvisie die voorligt in het raadsvoorstel. Wij kunnen niet instemmen met tweede besluit over de oprichting van een mogelijke Sport BV. Meerdere fracties stelden de twee verschillende trajecten in het raadsvoorstel ter discussie. In de uiteindelijke besluitvorming over een extra forum hierover bleken we als fractie alleen te staan.

De schriftelijke vragen die wij vooraf hadden gesteld zijn door wethouder Werger zo goed als niet beantwoord in de forumvergadering.  Wij hebben deze vragen daarom opnieuw schriftelijk ingediend Zie Sportvisie, schriftelijke vragen D66.

Besluitvorming over dit raadsvoorstel volgt in de raad op 11 mei aanstaande.

 

Forum Gemeentelijke vastgoedportefeuille

In dit forum hebben wij een motie (Motie Opschorten verkoop vastgoed met betrekking tot kunst en cultuur, en gezondheid) ingediend om de verkoop van de panden voor Kunst, Cultuur en Gezondheid op te schorten. Het college noemt als argument om de panden, waaronder “de Witte Vleugel” te gaan verkopen, dat deze panden niet meer bijdragen aan gemeentelijke beleidsdoelen. Dit gaat volgens ons niet op. Kijk naar de maatschappelijk waarde van de kunstateliers in de binnenstad, het gezondheidscentrum in de Hoven en de beeldbepalende maatschappelijke waarde van de Witte Vleugel. Wethouder Werger benadrukte keer op keer dat het college zorgvuldig met mensen/huurders omgaat maar D66 is van mening dat daaraan voorafgaand, allereerst zorgvuldige procedures doorlopen moeten worden. Ook wensen wij met betrekking tot de Witte Vleugel niet in dezelfde situatie te komen als met de MeisjesVakschool.

Besluitvorming hierover volgt in de komende raadsvergadering.

 

Motie behoud voormalige MeisjesVakschool

De motie (Motie meisjesvakschool) die we met Burgerbelang en Groenlinks hebben ingediend staat geagendeerd in de raadsvergadering van 11 mei. Nieuwe informatie van belanghebbenden zoals Stichting Oude HBS is niet betrokken in het laatste forum hierover en brengt een ander licht op de zaak. Wij zijn ons hierop aan het beraden en het beeldbepalende gebouw op het Vispoortplein is het waard om er nog veel energie in te steken.