Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 13 mei 2020

D66: ‘Red vergeten monument van de sloophamer’

Uit het contact!

ZUTPHEN – De oude Meisjesvakschool aan het Vispoortplein wordt bedreigd met sloop. Een motie van Burgerbelang en D66 voor behoud van het historische pand die maandag 11 mei jongstleden in stemming zou worden gebracht, is aangehouden. D66 wil eerst opheldering van het college van B&W op vragen van D66. “De eigenaar/projectontwikkelaar heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij maar één ding wil en dat is nieuwbouw en slopen van het pand.”

Door Alize Hillebrink

Al jaren praat de Zutphense politiek over behoud van de oude Meisjesvakschool. Het honderd jaar oude pand van architect Leliman is particulier eigendom en bestemd voor woningbouw. “De eigenaar heeft er nooit doekjes omgewonden dat hij het pand wil slopen,” zegt D66. “Dit is vanaf 2013 in ieder plan en overleg met de gemeente door hem naar voren gebracht.”

Monument
Ook stelt de partij dat de gemeente al jaren heeft nagelaten het gebouw aan te wijzen als gemeentelijk monument. Diverse monumentenorganisaties verzochten hier al om maar deze verzoeken werden steevast afgewezen. Uit een onlangs gehouden cultuurhistorische waardebepaling door Bureau Stenvert blijkt dat het pand monumentwaardig is.

In het forum van 23 april jongstelden zei het college dat zij behoud van het pand niet dwingend gaat voorschrijven. In de in november 2019 door het college vastgestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden staat: “Nieuwbouw, dus volledig slopen van de voormalige vakschool, is mogelijk met goede onderbouwing van de architect.” Volgens D66 wordt in deze randvoorwaarden juist het tegengestelde vastgelegd. “De deur wordt wagenwijd opengezet voor sloop, de architect behoeft deze slechts te onderbouwen.”

Boterzacht
Volgens de fractie zijn de eisen die het college stelt voor behoud van het pand boterzacht. De partij vraagt het college wat deze tot nu toe heeft ondernomen om het gebouw te behouden en of het college de randvoorwaarden wil heroverwegen. “Zodat overeenkomstig de vastgestelde uitgangspunten van de raad, sloop van het pand wordt uitgesloten. Dit betekent het pand te beschouwen als monument.”

Klik hier om de vragen vanuit D66 te bekijken.