Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 14 september 2020

Start politieke jaar 2020-2021

Het nieuwe politiek jaar is gestart

We leven in rare tijden, het coronavirus waart onzichtbaar rond, sociaal contact met familie, buren, vrienden en collega’s is in principe nog steeds riskant. Het zijn turbulente tijden want iedereen wordt door de coronacrises geraakt. Een tijd waarin het nog meer van belang is dat er in de raad niet tegen elkaar gepraat wordt maar met elkaar en dat de gemeenteraad Zutphen vooruitkijkt.

Als D66 fractie zetten we ons daarvoor in en we hebben in de laatste raadsvergadering voor het zomerreces een mooi resultaat geboekt. Onze ingediende motie “aanvullende kaders programmabegroting 2021-2024” is unaniem in de raad aangenomen. In de motie wordt het college opgeroepen om goed te kijken naar o.a. onze eigen ambtelijke organisatie. Er ligt namelijk een onderzoeksrapport van een gerenommeerd bureau dat aangeeft dat er 2 miljoen structureel te besparen valt op de loonkosten overhead maar ook 1 miljoen op het fysieke domein. Dat rapport ligt er al maanden en wij willen niet dat het rapport in de la verdwijnt maar dat het College er actie op onderneemt.

Zie motie aanvullende kaders programmabegroting.

 

Vergroening en Verkoeling Zutphen

D66 heeft samen met de Stadspartij een motie ingediend met de titel “vergroening en verkoeling van de stad” en gevraagd dit eerst in een forum te behandelen alvorens in stemming te brengen in de raad. De bebouwing in de binnenstad en wijken in combinatie met de klimaatveranderingen, zorgt voor stijgende temperaturen met hittestress tot gevolg. We hebben als stad nog geen direct beleid gericht op de hittestress. Zutphen moet zorgen voor meer parken, bomen, vijvers en schaduwplekken zodat we beter voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering zoals extreme droogte, hitte of heftige regen. De betondichtheid in de Noorderhaven laat zien dat bij het stedenbouwkundig plan van deze wijk hiervoor geen aandacht is geweest. Vervangen van beton door groen is een belangrijk wapen in de klimaatadaptie. Als inwoners kunnen we door tegels eruit en groen erin hier natuurlijk ook aan bijdragen. Helaas zien we in veel voortuinen de omgekeerde en ongewenste beweging.

Lees meer

Zie Motie D66 vergroening en verkoeling van de stad

 

Behoeden van sloop Vakschool voor Meisjes

D66 heeft samen met BurgerBelang een aangescherpte motie voor behoud van de Vakschool voor Meisjes ingediend. Heel bijzonder was dat GroenLinks zich ter elfde-ure uit deze motie terugtrok.  Gelukkig kon de motie toch rekenen op een meerderheid in de raad en is aangenomen. Toch zijn wij er niet gerust op dat door deze motie dit vergeten gemeentelijk monument inderdaad wordt behoed van de sloophamer. We dienen daarom samen met BurgerBelang op de raadsvergadering van 21 september a.s. opnieuw een motie in “aanwijzing monument Vakschool voor Meisje”.

Lees meer

Zie Motie D66 Aanwijzing monument Vakschool voor meisjes

 

 

 

Zwarte Piet

Onze ingediende motie samen met GroenLinks lijkt achterhaald nu het Comité intocht Sinterklaas heeft besloten alle pieten te ontdoen van stereotyperende kenmerken. Misschien kunnen we stellen dat de aangehouden motie zijn werk heeft gedaan.

 

Vuurwerk

Er heeft 8 september j.l. een forum over vuurwerk plaats gevonden. Naast overlast en onveiligheid zorgt vuurwerk ook voor leed bij mens en dier. De nieuwjaarwisseling moet voor iedereen te vieren zijn. Wij hebben als D66 fractie duidelijk het signaal afgegeven dat we voor een vuurwerkvrije stad zijn. Handhaving is daarbij minstens zo belangrijk. Er is mogelijk een meerderheid in de raad. De burgemeester heeft als portefeuillehouder aangegeven dat zij de buurgemeenten niet wil belasten door een verbod in Zutphen. Een landelijk verbod zal pas soelaas bieden. Samen met andere partijen gaan we bekijken of aanpassing van de APV (algemene plaatselijke verordening) een goede volgende stap is.

 

 

Fractie-ondersteuner Gezocht

Ben je geïnteresseerd in de (lokale) politiek? Ben je lid van D66/Jonge Democraten of heb je grote affiniteit met het D66 gedachtengoed? Wil je je inzetten voor de partij en de gemeente Zutphen? Dan zijn wij als D66 raadsfractie Zutphen op zoek naar jou?

Lees meer

Vacature Fractieondersteuner