Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 januari 2021

TERUGBLIK 2020

Dit bizarre jaar ligt achter ons. Het coronavirus raakt ons allemaal. Duizenden mensen zijn ziek geworden of overleden. Het gedeeltelijk stil leggen van onze samenleving heeft forse gevolgen voor alle leeftijdsgroepen in het bijzonder voor onze jongeren. De maatregelen om het virus te bestrijden grijpen hard in, van jong tot oud is eenzaamheid voelbaar doordat er minder sociale contacten mogelijk zijn. Het staat haaks op hoe we graag willen leven, namelijk vrij.

Ook de economische gevolgen zijn fors, bedrijven en zelfstandige ondernemers zien hun omzet een duikvlucht maken en mensen verliezen hun baan. Genoeg werk aan de winkel dus.

Tijd om een moment stil te staan wat het afgelopen jaar mede door D66 is bereikt:

 • MeisjesVakschool mag niet gesloopt worden, de stedebouwkundige randvoorwaarden zijn zodanig aangepast;
 • Er wordt niet bezuinigd op Handhaving en Toezicht;
 • Zwarte Piet wordt in Zutphen en Warnsveld ontdaan van alle stereotyperende kenmerken;
 • Meer ruimte voor water en groen in de stad en een opdracht aan het college om een uitvoeringsplan een Klimaatbestendige Stad op te stellen;
 • Concreter aan de slag met de doorstroming op de huizenmarkt en de leegstand in de binnenstad (ontgroening en vergrijzing);
 • Verbetering lokale-democratie door “samen-leven is samen kiezen is samen doen”, een motie die raadsbreed is aangenomen;
 • De Witte Vleugel, is niet op de lijst te verkopen panden geplaatst door ons amendement. Het college komt eerst naar de Raad (geen tweede MeisjesVakschool);
 • Organisatie van de algemene cursus Politiek Actief door de griffie, wegens groot succes herhaling in 2021;
 • Verbetering luchtkwaliteit door tegengaan uitstoot autoverkeer door instellen milieuzone en de standaardlimiet van 30 km in bebouwde kom.

Wat krijgt accent de komende tijd:

 1. Doorstart plan Hanzehof;
 2. Het nieuwe cultuurbeleid;
 3. Uitzicht op werk voor mensen en vooral ook voor jongeren met grote afstand tot de arbeidsmarkt, inzicht maatschappelijke effecten van Gelre Werkt;
 4. Een veilig en leefbaar Kerkpad Warnsveld;
 5. Woningbouwplannen op basis van behoeften inwoners Zutphen;

Werkbaar implementatieplan Omgevingswet met juiste positie voor de Raad;

 

Yvonne ten Holder

Fractievoorzitter D66 Zutphen.