Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 3 mei 2021

Knopen doorhakken Hanzehof en Cultuurbeleid

D66 heeft een motie ingediend om niet langer om de hete brei heen te draaien en het College van B&W op te dragen om in juni (voorjaarsnota), met een concreet financieel voorstel te komen voor de Hanzehof en het brede cultuurbeleid. De motie is met een ruime meerderheid aangenomen 18 stemmen vóór en 8 stemmen tégen van de fracties GroenLinks, VVD en Bewust Zutphen-Warnsveld.

 

Hiermee komt een einde aan het politiek getreuzel van de laatste jaren, is de jarenlange politieke impasse doorbroken en hebben we voorkomen dat het opnieuw ook door dit college over de verkiezingen heen getild gaat worden. Het is de hoogste tijd want een zwaard van Damocles (bezuinigingen) dat steeds boven het hoofd hangt gaat ten koste van de passie, bevlogenheid en creativiteit in de brede kunst- en cultuursector. Een sector die van groot belang is in onze gemeente, noodlijdend is en juist nu perspectief nodig heeft.