Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 3 mei 2021

Zorgen ziekenhuis

Opnieuw liggen er zorgen over de toekomst van ons ziekenhuis.

In de raadsvergadering eind maart werden wij door het College van B&W geïnformeerd dat zij waren uitgenodigd voor een gesprek met het ziekenhuis over zogenaamde “locatie profileringstrajecten”.

Dat deed bij de raadsfracties de alarmbellen rinkelen. Daaropvolgend is er in april raadsbreed een ingediende motie aangenomen en is er door ruim 14.000 inwoners uit Zutphen en de regio een petitie ondertekend.

 

Het lijkt erop alsof er de afgelopen jaren, na de onrust in 2017, door het ziekenhuis geen visie is ontwikkeld op de 2 locaties van GelreZiekenhuizen.

Een visie waarin wat betreft D66 beide locaties kunnen schitteren en een klein ziekenhuis als Zutphen groot gemaakt kan worden.

 

Maatschappelijke en demografische ontwikkelingen maken dat er een gedegen visie op de toekomst moet liggen. Het is goed dat we uit de krant kunnen vernemen dat de Raad van Bestuur van het ziekenhuis er in ieder geval van overtuigd is dat zij niet in hun eentje kunnen bepalen hoe zij het ziekenhuis vormgeven maar dat daarover het gesprek ook gevoerd moet worden met de gemeentebesturen.

D66 fractie is van mening dat wij als gemeentebestuur zéker partij zijn, maar daarvoor moeten we wel een gezagspositie verwerven. Dat kan door middel van het genereren van regionale bestuurskracht en samen een regionale zorgvisie te ontwikkelen. Zutphen heeft door de eeuwen heen een regionale zorgfunctie vervuld. Wij hebben een prachtige ziekenhuisaccommodatie en D66 gaat er dan ook niet van uit dat onze regionale ziekenhuiszorg zal verdwijnen. De fractie heeft de raad en het college van B&W in de afgelopen raadsvergadering opgeroepen om in samenwerking met de buurgemeenten een regiovisie te ontwikkelen toegespitst op de zorgbehoeften van onze inwoners en afgestemd op de gehele keten in het zorglandschap.

Een visie met de juiste zorg op de juiste plek. Zorg dichtbij huis als het kan en meer zorg thuis. Wij begrijpen van deskundigen uit onze achterban (medisch specialisten, ziekenhuisbestuurder, ziektekostenverzekeraar) dat op andere plaatsen in het land zo’n regiovisie heel goed gewerkt heeft. Uit landelijke cijfers blijkt dat 90% van de zorg, de zogenaamde planbare zorg gewoon in de regio wordt geleverd. Dat biedt voldoende mogelijkheden voor ons ziekenhuis want net als Zutphen zijn ook Apeldoorn en Deventer al jaren geen volwaardig ziekenhuis meer. Het gespecialiseerde ambulancepersoneel in Nederland beslist bij spoedeisende situaties naar welk ziekenhuis men rijdt. Dat is bijvoorbeeld bij ernstig trauma in onze regio Enschede of Nijmegen en bij ernstige hartproblemen en specialistische kindergeneeskunde Zwolle.

 

Ons voorstel is door wethouder Ten Broeke omarmd. Daarbij hebben wij het College van B&W meegegeven dat inwoners met expertise die geen enkel ander belang hebben dan dat van goed burgerschap zeker bereid zijn hierin een bijdrage te leveren.

 

April 2021,

Yvonne ten Holder

Fractievoorzitter.