Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 13 mei 2021

Zutphen, stad van vrijheid en verdraagzaamheid.

D66 Zutphen vraagt actieve inzet om daadwerkelijk een open en gastvrije stad voor iedereen te zijn. Waar iedereen evenveel kansen en mogelijkheden heeft om mee te doen en erbij te horen. We zeggen zo gemakkelijk “iedereen is gelijk” zoals art.1 van de grondwet ons garandeert maar 1 op de 4 Nederlanders ervaart discriminatie. Discriminatie is een hardnekkig maatschappelijk probleem en belemmert ernstig gelijke kansen. Eerlijkheid gebied te onderkennen dat ook in onze gemeente mensen zich niet vrij voelen op straat, zich vijandig bejegend voelen en zich buitengesloten voelen. Als gemeente hebben we de wettelijke plicht om ons uiterst in te spannen voor een samenleving met een leefklimaat waar alle inwoners zichzelf kunnen zijn en durven mee te doen.

Vooroordelen, stereotypen en discriminatie blijken zich in Zutphen voor te doen in zowel onderwijs, sport, uitgaansleven, de arbeidsmarkt en de publieke dienstverlening. Daarom geen taboes meer maar aan de slag, er zullen wezenlijke maatschappelijke veranderingen teweeggebracht moeten worden.

In de komende raadsvergadering dient D66 een motie in die oproept om als gemeente het voortouw te nemen en samen met belangen- en maatschappelijke organisaties de noodzakelijke en gewenste maatregelen te gaan nemen. Dat zou kunnen door een lokale agenda met actiepunten en activiteiten op te stellen. Niet top down en niet slechts op papier maar op straat, in de klas, op het werk, in de kroeg en bij de sportclub. De fractie van de PvdA heeft aangegeven mede-indiener van de motie te willen zijn en wij rekenen natuurlijk op raadsbrede steun.

Lees hier meer

 

Yvonne ten Holder

Fractievoorzitter D66 Zutphen