Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 4 oktober 2021

D66 Zutphen kiest voor behoud “torenstad” en geen “molenstad”

In een dichtbebouwde gemeente als Zutphen dragen bomen, struiken, water, bloemen en de inrichting van onze openbare ruimte bij aan een leefbare en gezonde omgeving. We zijn trots op ons visitekaartje; de natuur en onze prachtige torenstad.

 

De energietransitie vraagt op dit moment van de gemeenteraad om toekomstkeuzes te maken over zoekgebieden voor grootschalige wind- en zonneparken. Hiervoor zijn inmiddels participatie trajecten georganiseerd en daaruit blijkt dat het onder onze inwoners ontbreekt aan draagvlak.

 

D66 wil onze inwoners niet kwijtraken op het lange traject van de energietransitie door nu op stel en sprong “zoekgebieden” voor de RES (regionale energie transitie) aan te wijzen.

Tegen deze decentralisatie opdracht van het Rijk kunnen we namelijk eenvoudig “nee” zeggen. Nee, omdat onze inwoners het afwijzen, nee omdat de gemeente weinig vierkante meters oppervlakte grond kent én nee omdat de Raad van State, onze hoogste rechter het gekozen zoekgebied voor wind onlangs heeft afgewezen. Het ontbreekt de gemeente simpelweg aan ruimte voor grootschalige, geschikte grond voor dit doel.

De energietransitie mag wat ons betreft niet ten koste gaan van diezelfde mensen en natuur die we ermee willen beschermen.

 

Natuurlijk vindt D66 Zutphen de klimaatactie urgent en moet Zutphen haar aandeel leveren in de energietransitie. De inzet daarvoor kan niet groot genoeg zijn.  Dat ontslaat ons niet van onze verantwoordelijkheid om oog te hebben voor de zorgen van onze inwoners over hun gezondheid, hun welzijn, de (beperkte) recreatieve stedelijke uitloopgebieden en natuur in onze gemeente.

Wij willen ons daarom niet blindstaren op grootschalige wind- en zonneparken. Er is niet genoeg draagvlak. Keuzes moeten goed doordacht zijn, inclusief voldoende draagvlak dat is (bijna) een burgerlijk recht. Eerlijk gezegd vraagt het van ons als groene partij wel het nodige portie lef. Het zijn lastige afwegingen. Wij willen daarom met hoge urgentie kijken naar alternatieven voor Zutphen.

 

De RES richt zich niet alleen op hernieuwbare energie als zon en wind, maar de energietransitie is groter dan dat. Denk bijvoorbeeld aan warmte, isolatie en energie-efficiëntie.

Wij vinden het bovendien belangrijk dat Zutphen ook kijkt naar behoud van het historische, landelijke karakter, de trekpleister van de gemeente. Behoud Zutphen als “torenstad” en geen “molenstad”.

Zoals is genoemd wij willen aan de slag met innovatieve/creatieve manieren om de stad en wijken te verduurzamen. We denken daarbij aan verschillende sporen. Zoals het inzetten van warmtenetten en isolatie buitenwijken (aquathermie). Ook inzet groen gas onderzoeken voor historische binnenstad. Wellicht biedt dat uitkomst voor monumenten die slecht geïsoleerd kunnen worden, waardoor warmtepomp/elektrificatie geen of een lastige optie is. Onderzoeken of stroomproductie ZutphenEnergie gekoppeld kan worden aan slim laadsysteem, zo wordt overtollige opgewekte stroom opgeslagen in accu van elektrische auto’s en via laadsysteem terug geleverd aan het net indien daar behoefte aan is. Meer laadpalen plaatsen in de stad en dat meer als gemeente gaan oppakken en niet alleen overlaten aan particulieren. De komende jaren moet er nagedacht worden hoe het groeiende gebruik van elektrische voertuigen aangepast kan worden in de stad. Dat is nu nog ondermaats. Daarnaast natuurlijk alle daken met zonne- panelen/dakpannen ook op de industrieterreinen. Tenslotte groen en water inzetten tegen hittestress, verharding van openbare ruimte en tuinen.

In de omschakeling is het voor D66 Zutphen cruciaal dat er gewerkt gaat worden met inwonersparticipatie en transparante afwegingskaders.

 

D66 Fractie Zutphen

Yvonne ten Holder

Fractievoorzitter