Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 4 oktober 2021 maandag 26 juli 2021

Nieuws vanuit de fractie Juli 2021

Op weg naar de begroting 2022  In de raadsvergadering van 2 Juli j.l. is de Voorjaarsnota behandeld. Alle fractievoorzitters hebben hun Algemene Beschouwingen gehouden. Wij hebben aandacht gevraagd voor: Covid 19 Bouwen en Wonen Lokale democratie en participatie …

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 14 juli 2021

Lijsttrekker bekend!

Wij kunnen met vreugde mededelen dat Yvonne ten Holder met een zeer grote meerderheid en wel 92 % van uitgebrachte stemmen, is verkozen tot Lijsttrekker voor de gemeente raadsverkiezingen 2022. Wij hopen op een goede campagne en goed resultaat.   Korte Q&A met de kersverse lijsttrekker:…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 13 mei 2021

Zutphen, stad van vrijheid en verdraagzaamheid.

D66 Zutphen vraagt actieve inzet om daadwerkelijk een open en gastvrije stad voor iedereen te zijn. Waar iedereen evenveel kansen en mogelijkheden heeft om mee te doen en erbij te horen. We zeggen zo gemakkelijk “iedereen is gelijk” zoals art.1 van de grondwet ons garandeert maar 1 op de 4 Nederlanders ervaart discriminatie. Discriminatie is…

Bekijk nieuwsbericht

Kernenergie

Forumlid Pieter van der Hammen aan het woord over twee moties van de VVDfractie en GroenLInks. Tot ongenoegen van D66 is dit onderwerp nu plotseling op onze lokale agenda gekomen, zonder dat daar door de Provincie meer onderbouwing aan is meegegeven dan als we een kernreactor willen bouwen zou u daar als…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 3 mei 2021

Zorgen ziekenhuis

Opnieuw liggen er zorgen over de toekomst van ons ziekenhuis. In de raadsvergadering eind maart werden wij door het College van B&W geïnformeerd dat zij waren uitgenodigd voor een gesprek met het ziekenhuis over zogenaamde “locatie profileringstrajecten”. Dat deed bij de raadsfracties de alarmbellen rinkelen. Daaropvolgend is er in…

Bekijk nieuwsbericht

Knopen doorhakken Hanzehof en Cultuurbeleid

D66 heeft een motie ingediend om niet langer om de hete brei heen te draaien en het College van B&W op te dragen om in juni (voorjaarsnota), met een concreet financieel voorstel te komen voor de Hanzehof en het brede cultuurbeleid. De motie is met een ruime meerderheid aangenomen 18 stemmen vóór en 8 stemmen…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 18 maart 2021

D66 oogst ook in Zutphen, een historische zege!

Bijzondere verkiezingen, midden in de Corona pandemie, een heugelijke opkomst maar bovenal een spectaculaire overwinning voor onze partij. En dat zien wij ook in Zutphen, D66 is de grootste partij! maar liefst 5351 inwoners (17.7%) stemde op ons! Een prachtige groei. Daar zijn wij reuze blij mee! Het harde werken is beloond…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 26 februari 2021

Nieuws uit de fractie Februari

Nieuws uit de Fractie van fractievoorzitter Yvonne ten Holder. 24 februari 2021   D66 wil dat alle nieuwkomers mee kunnen doen vanaf dag één Door de invoering in 2022 van de Nieuwe wet Inburgering wordt de gemeente volledig verantwoordelijk voor de inburgering. Omdat het doodstil blijft in…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 7 januari 2021

TERUGBLIK 2020

Dit bizarre jaar ligt achter ons. Het coronavirus raakt ons allemaal. Duizenden mensen zijn ziek geworden of overleden. Het gedeeltelijk stil leggen van onze samenleving heeft forse gevolgen voor alle leeftijdsgroepen in het bijzonder voor onze jongeren. De maatregelen om het virus te bestrijden grijpen hard in, van jong tot oud is eenzaamheid voelbaar doordat…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 21 december 2020

Nieuws uit de fractie

Theater Hanzehof, een doorgeschoven hete aardappel. Tijdens de behandeling van de begroting heeft D66 een amendement ingediend om een bestemmingsreserve te gaan vormen voor de Hanzehof. Het is hoe dan ook duidelijk dat er iets moet gebeuren en dat het geld kost. Helaas heeft geen enkele fractie dit amendement gesteund. Opnieuw wil men wachten…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 9 december 2020

In liefdevolle herinnering

Vorige week bereikte ons het trieste nieuws dat Paul van der Linden is overleden.   Paul was al vanaf de oprichting van D66 in 1966 actief betrokken bij de partij en heeft zich sinds die tijd in diverse functies zeer verdienstelijk gemaakt voor de plaatselijke politiek. …

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 15 september 2020

D66 zoekt fractie-ondersteuner

Fractie-ondersteuner Gezocht Ben je geïnteresseerd in de (lokale) politiek? Ben je lid van D66/Jonge Democraten of heb je grote affiniteit met het D66 gedachtegoed? Wil jij je inzetten voor de partij en voor de gemeente Zutphen? Dan zijn wij als D66 raadsfractie Zutphen op zoek naar jou! Wij zoeken iemand die:…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 14 september 2020

Start politieke jaar 2020-2021

Het nieuwe politiek jaar is gestart We leven in rare tijden, het coronavirus waart onzichtbaar rond, sociaal contact met familie, buren, vrienden en collega’s is in principe nog steeds riskant. Het zijn turbulente tijden want iedereen wordt door de coronacrises geraakt. Een tijd waarin het nog meer van belang is dat er in de…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 13 mei 2020

D66: ‘Red vergeten monument van de sloophamer’

Uit het contact! ZUTPHEN - De oude Meisjesvakschool aan het Vispoortplein wordt bedreigd met sloop. Een motie van Burgerbelang en D66 voor behoud van het historische pand die maandag 11 mei jongstleden in stemming zou worden gebracht, is aangehouden. D66 wil eerst opheldering van het college van B&W op vragen van D66.…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 1 mei 2020

D66 Actueel

D66 Actueel De invoering van een noodwet heeft het mogelijk gemaakt dat, nadat een maand de vergaderingen stil hebben gelegen, de eerste openbare digitale vergaderingen van start zijn gegaan. Bijgaand een weergave van de inbreng van D66 in deze vergaderingen. Wij zijn verheugd dat er eindelijk livestream is en de vergaderingen ook achteraf te…

Bekijk nieuwsbericht