Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 januari 2021

TERUGBLIK 2020

Dit bizarre jaar ligt achter ons. Het coronavirus raakt ons allemaal. Duizenden mensen zijn ziek geworden of overleden. Het gedeeltelijk stil leggen van onze samenleving heeft forse gevolgen voor alle leeftijdsgroepen in het bijzonder voor onze jongeren. De maatregelen om het virus te bestrijden grijpen hard in, van jong tot oud is eenzaamheid voelbaar doordat…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 21 december 2020

Nieuws uit de fractie

Theater Hanzehof, een doorgeschoven hete aardappel. Tijdens de behandeling van de begroting heeft D66 een amendement ingediend om een bestemmingsreserve te gaan vormen voor de Hanzehof. Het is hoe dan ook duidelijk dat er iets moet gebeuren en dat het geld kost. Helaas heeft geen enkele fractie dit amendement gesteund. Opnieuw wil men wachten…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 9 december 2020

In liefdevolle herinnering

Vorige week bereikte ons het trieste nieuws dat Paul van der Linden is overleden.   Paul was al vanaf de oprichting van D66 in 1966 actief betrokken bij de partij en heeft zich sinds die tijd in diverse functies zeer verdienstelijk gemaakt voor de plaatselijke politiek. …

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 15 september 2020

D66 zoekt fractie-ondersteuner

Fractie-ondersteuner Gezocht Ben je geïnteresseerd in de (lokale) politiek? Ben je lid van D66/Jonge Democraten of heb je grote affiniteit met het D66 gedachtegoed? Wil jij je inzetten voor de partij en voor de gemeente Zutphen? Dan zijn wij als D66 raadsfractie Zutphen op zoek naar jou! Wij zoeken iemand die:…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 14 september 2020

Start politieke jaar 2020-2021

Het nieuwe politiek jaar is gestart We leven in rare tijden, het coronavirus waart onzichtbaar rond, sociaal contact met familie, buren, vrienden en collega’s is in principe nog steeds riskant. Het zijn turbulente tijden want iedereen wordt door de coronacrises geraakt. Een tijd waarin het nog meer van belang is dat er in de…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 13 mei 2020

D66: ‘Red vergeten monument van de sloophamer’

Uit het contact! ZUTPHEN – De oude Meisjesvakschool aan het Vispoortplein wordt bedreigd met sloop. Een motie van Burgerbelang en D66 voor behoud van het historische pand die maandag 11 mei jongstleden in stemming zou worden gebracht, is aangehouden. D66 wil eerst opheldering van het college van B&W op vragen van D66.…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 1 mei 2020

D66 Actueel

D66 Actueel De invoering van een noodwet heeft het mogelijk gemaakt dat, nadat een maand de vergaderingen stil hebben gelegen, de eerste openbare digitale vergaderingen van start zijn gegaan. Bijgaand een weergave van de inbreng van D66 in deze vergaderingen. Wij zijn verheugd dat er eindelijk livestream is en de vergaderingen ook achteraf te…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 4 april 2020

SAMEN KOMEN WE DEZE CRISIS DOOR

Van onze fractievoorzitter Het coronavirus raakt ons allemaal, het zijn ongekende tijden. Het openbare leven is tot stilstand gekomen. Straten zijn leeg, scholen dicht, horeca gesloten en de gezellige familie- en vrienden ontmoetingen opgeschort. Niemand weet hoe lang deze situatie nog aanhoudt. Maar terwijl het openbare leven is ontwricht schieten we elkaar te hulp.…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 11 januari 2020

Het laatste nieuws uit 2019 en het eerste nieuws uit 2020!

Van onze fractie; TOEKOMST THEATER HANZEHOF Hoe gaan wij dat betalen?? De Hanzehof kent inmiddels een jarenlang lopend noodscenario. Het is een hete aardappel die al ruim 20 jaar wordt doorgegeven. D66 Zutphen/Warnsveld is de enige lokale partij die zich in haar verkiezingsprogramma glashelder heeft uitgesproken over de Hanzehof. Te weten,…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 2 december 2019 zondag 24 november 2019

Nieuwe fractievoorzitter

  Vrijdag 22 november j.l. heb ik het stokje van het fractievoorzitterschap van Ingrid Timmer overgenomen. Na een jarenlang passief lidmaatschap heb ik eind 2016 de stap gezet om lokaal binnen D66 actief te worden. Het enthousiasme dat ik aantrof binnen bestuur en fractie werkte…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 10 november 2019
Alles komt goed………

Alles komt goed………

Vandaag bespreken we met elkaar als raad de begroting 2020. Ons belangrijkste instrument waarmee we sturing en kaders kunnen meegeven en vaststellen. Het blijft ons verbazen dat we hier niet echt tijd en ruimte voor nemen om met elkaar het debat over deze begroting te voeren. D66 wil in ieder geval een ordevoorstel…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 11 oktober 2019
D66 komt uit de kast

D66 komt uit de kast

Vandaag op National Coming Out Day is het moment om als fractie een vergissing toe te geven. In de raadsvergadering van 8 juli werd het budget Regenbooggemeente besproken. D66 was oorspronkelijk samen met GroenLinks en de VVD initiatiefnemers om van Zutphen een regenbooggemeente te maken. Op het moment van deze raadsvergadering…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 30 september 2019
Gelre Werkt!

Gelre Werkt!

In de raadsvergadering van 23 september 2019, heeft D66 als enige fractie tégen het collegevoorstel gestemd om het Werkbedrijf onder te brengen in de gemeentelijke ambtelijke organisatie. Twee argumenten hebben hieraan ten grondslag gelegen. Ten eerste het raadsvoorstel is door het college onvoldoende zorgvuldig voorbereid. D66 kan…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 29 augustus 2019 maandag 26 augustus 2019