Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 24 maart 2019 vrijdag 8 maart 2019 maandag 18 februari 2019 zondag 10 februari 2019
Herinneren in plaats van schulden op laten lopen!

Herinneren in plaats van schulden op laten lopen!

Naar aanleiding van een artikel in het Financieel Dagblad dat meldde dat veel Nederlandse gemeenten geen kosteloze betalingsherinnering sturen en het rapport van de Nationale Ombudsman ‘ Behoorlijk invorderen vanuit het burgerperspectief’ heeft Yvonne ten Holder schriftelijke vragen gesteld aan het college. Het blijkt namelijk dat de Nederlandse overheid geen verplichting heeft om eerst een…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 7 december 2018 donderdag 29 november 2018 donderdag 25 oktober 2018
PlusOV

PlusOV

Al geruime tijd maakt de fractie zich zorgen over ons leerlingen- en doelgroepenvervoer dat door middel van PlusOV is geregeld. Vorig jaar kon je de start van het schooljaar terecht als chaotisch betitelen. Hier hebben wij als D66 toentertijd ook schriftelijke vragen over gesteld . En ook dit jaar was de start niet…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 22 oktober 2018
Groene schoolpleinen

Groene schoolpleinen

Vanaf december 2018 komt de provincie Gelderland met een subsidie van maar liefst één miljoen euro voor groene schoolpleinen. Volgens D66 Zutphen een uitgelezen kans voor de gemeente Zutphen om hiermee onze schoolpleinen te verduurzamen! D66 Zutphen wil heel graag dat de schoolpleinen in onze gemeente een stuk groener worden. Groen, gras,…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 15 oktober 2018
Begroting en bezuinigingen 2018

Begroting en bezuinigingen 2018

Afgelopen maandag 8 oktober spraken wij als raad over de begroting voor 2018 en de voorliggende bezuinigingen van 13 miljoen. Tijdens deze avond was er ook de gelegenheid om amendementen en moties in te dienen. Hieronder kunt u de bijdrage van D66 vinden zoals die is gegeven door onze fractievoorzitter Ingrid Timmer. De vergadering is…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 22 september 2018

Bijeenkomst “in gesprek met” over bezuinigingen

De Gemeente Zutphen heeft haar plannen bekend gemaakt ten aanzien van de forse bezuinigingen die nodig zijn om de financiële positie van Zutphen weer gezond te krijgen. Deze bezuinigingen gaan voor iedereen in de gemeente gevolgen hebben. Keuzes en gevolgen De fractie van D66 wil graag met alle leden en alle…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 15 september 2018 dinsdag 28 augustus 2018

D66 op werkbezoek bij Trajectum

Onlangs bezochten onze raadsleden Huibert Brouwer en Yvonne ten Holder organisatie Trajectum op bedrijventerrein de Mars. We werden ontvangen door Jos van Keeken (teammanager dagbesteding) en Marieke Weersink (sectormanager ambulante zorg) op de locatie Activiteitencentrum Activion aan de Jutlandsestraat. Deelnemen aan de maatschappij Trajectum is een organisatie voor mensen met een…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 15 juni 2018
Algemene Beschouwingen 2018

Algemene Beschouwingen 2018

Dit jaar wilden wij als raad tijdens de Algemene Beschouwingen graag elk raadslid de mogelijkheid geven om hun inbreng te geven. Als D66 zijn we daar voorstander van. Ingrid Timmer start met een terug-, en een algemene vooruitblik. Algemene beschouwingen,…….. een moment van terugkijken en een moment van vooruitkijken.…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 8 juni 2018
Rekenkameronderzoek “Taken op afstand dichtbij”

Rekenkameronderzoek “Taken op afstand dichtbij”

De rekenkamercommissie Zutphen heeft een onderzoek uitgevoerd naar taakuitvoering op afstand. Wat is de rol van de raad in ontwerp-, uitvoerings- en bijsturingsfasen? Aanleiding was behoefte aan overzicht bij het op afstand zetten van taken omdat goede afspraken “aan de voorkant” van het proces belangrijk zijn; maar deze worden niet altijd gemaakt of gemaakte afspraken…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 30 mei 2018
Start nieuw college

Start nieuw college

Afgelopen maandag is het nieuwe college geïnstalleerd. Wij feliciteren GroenLinks, PvdA, SP en de VVD met het bereikte akkoord. Wij wensen het nieuwe college veel succes en wijsheid toe voor de aankomende periode. Hieronder kunt u onze eerste reactie lezen op het coalitieakkoord zoals wij deze hebben gegeven in de raadsvergadering van afgelopen maandag:…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 3 mei 2018
Verkeersveiligheid in Zutphen

Verkeersveiligheid in Zutphen

Verkeersveiligheid in Zutphen Toen ik eind april de Stentor opensloeg viel mijn oog op een paginagroot artikel over de verkeersveiligheid in Nederland. Het blijkt dat er voor het eerst meer fietsers zijn omgekomen dan inzittenden van een auto. Topadviseur Peter van der Knaap vindt dan ook dat het de hoogste tijd is om…

Bekijk nieuwsbericht