Steun ons en help Nederland vooruit

Kandidaat lijstrekker – Ingrid Timmer

Sinds mei 2015 ben ik met volle overtuiging en enthousiasme fractievoorzitter van D66 Zutphen-Warnsveld.
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als zorgcoördinator in het MBO. Het onderwijs en de zorg staan mij na aan het hart.
Sinds mijn lidmaatschap heb ik mij enthousiast ingezet als steunfractielid en campagnecoördinator en deze periode als raadslid en fractievoorzitter. Ik heb meerdere trainingen en masterclasses gevolgd via D66 en  mij verdiept in hetgeen de mensen in onze gemeente bindt en boeit.
Ik ga altijd uit van het positieve en probeer binnen het team D66 Zutphen-Warnsveld te enthousiasmeren en verbindingen te leggen. Mijn motto? ‘Ik zeg wat ik doe en ik doe wat ik zeg’. Ik ga daarom ook graag het debat aan in de Raad over werkgelegenheid, onderwijs en het sociaal domein.
In de afgelopen periode hebben we met de fractie laten zien dat we op een positief kritische manier oppositie kunnen voeren. Met deze instelling hebben we kansrijke initiatieven gecreëerd en veel invloed kunnen uitoefenen op diverse projecten en besluiten van het college en de raad. We worden gezien als een betrouwbare partij met een heldere koers. Een partij waarmee men ook in de toekomst graag wil samenwerken!
Ik zou het mooi vinden wanneer we deze positieve lijn ook kunnen voortzetten en met elkaar alle inspanning te doen om onze invloed zo groot mogelijk te maken. Ik wil mij ten volle inzetten om vanuit onze 5 richtwijzers er zorg voor te blijven dragen dat de gemeente Zutphen/Warnsveld een bruisende, eerlijke, open en mooie gemeente blijft. Een gemeente waar we trots op mogen zijn!

Hartelijke groet, Ingrid Timmer
Zorgcoördinator. AOC Helicon, Voorzitter OR Helicon Opleidingen,
lid RvT Stichting Archipel

Interessegebieden:

  • Onderwijs, sociaal domein.
  • Lid van de werkgroep Jeugdzorg.
  • Lid Thema afdeling Zorg en Welzijn
  • Lid Thema afdeling Onderwijs & Wetenschap
  • Lid Werkgeverscommissie

Laatst gewijzigd op 16 juni 2017