Steun ons en help Nederland vooruit

Kandidaat lijsttrekker – Huibert Brouwer

Als D66 Zutphen-Warnsveld hebben we onze stad veel te bieden. Onze ideeën op het gebied van duurzaamheid, onderwijs, zorg en cultuur kunnen we onze stad vooruit helpen.  Ik geloof er sterk in dat we met zijn allen (leden, bestuur, fractie en vrijwilligers) als team deze uitdagende klus kunnen klaren. Mijn ambitie? Een sterke stad in de regio met de blik gericht op de toekomst voor alle Zutphenaren.

lk hou van Zutphen. Sinds 1996 woon ik in deze mooie stad en voel me hier enorm thuis. Net zoals ik me heel erg thuis voel bij D66; sociaal en liberaal zijn voor mij de uitgangspunten van mijn politiek denken.
Als ouder van twee adoptiekinderen voel ik mij bijzonder betrokken bij het onderwijs en de jeugdzorg. Ook de leefomgeving van kinderen vind ik een belangrijk thema. Zutphen moet een fijne plek blijven voor gezinnen met kinderen en weer interessant worden voor jonge mensen.

 

Hartelijke groet, Huibert Brouwer

Functies binnen of namens D66:

  • Oktober 2015 -heden: raadslidMaart 2014-Oktober 2015: Forumlid gemeenteraad Zutphen
  • September 2014 – heden: Lid rekenkamercommissie gemeente Zutphen
  • Oktober 2016 – heden: Lid raadswerkgroep nieuwe Omgevingswet

Andere maatschappelijke functies:

  • 2008 – 2014: Voorzitter studentenvereniging RechtEvenRedig Open Universiteit
  • 2009 – 2015: Voorzitter/lid commissie ontwikkelingssamenwerking gemeente Zutphen
  • 2013 – 2014: Lid Klankbordgroep Passend Onderwijs
  • 2014 – 2014: Lid Ondersteuningsplanraad Passend Onderwijs

 

Laatst gewijzigd op 16 juni 2017