Steun ons en help Nederland vooruit

Rein Rutten

Raadslid

Geboren in Nijmegen

Ik ben Rein Rutten, 69 jaar oud en gepensioneerd. Ik ben getrouwd en vader van 5 zonen en opa van 5 kleinzonen.

Sinds 2014 ben ik actief lid van de D66 fractie in Zutphen en vanaf medio 2016 forumlid in de gemeenteraad.

Mijn ervaring heb ik opgedaan in het internationale bedrijfsleven, waarvan zelfs ook 9 jaar in het buitenland (België en Singapore).

Ik ben een liberaal met een sterk sociale inslag. Liberaal in de zin van beperk regelgeving tot het noodzakelijke en sociaal in de betekenis dat je de mensen moet helpen die daar onvoldoende toe in staat zijn. Doe dat ruimhartig. Niet door allerlei generieke maatregelen maar door zoveel mogelijk  maatwerk te leveren.

Daar waar de middelen beperkt zijn kies ik voor extra ondersteuning van de jongeren. Jongeren moeten, daar waar zij minder  mogelijkheden hebben, maximaal ondersteund  worden bij opleiding en toegang tot de arbeidsmarkt.

Daarnaast vind ik dat besluitvorming in de politiek  te versluierd is; teveel verborgen in de krochten van het college en de ondersteuning. Er is een schat aan kennis en ervaring in Zutphen die we beter kunnen aanwenden. Participatie van de burger in de overheidsbesluitvorming is wat mij betreft de sleutel tot een kwalitatief hoogwaardiger bestuur dat tevens leidt tot een hogere acceptatie.

Mijn stijl is direct, inhoudelijk, analytisch en op resultaten gericht. Samenwerking met andere partijen is in het huidig politieke landschap, met vaak geringe onderlinge verschillen, zeer gewenst. Wisselende meerderheden zullen vaker dan voorheen kunnen plaatsvinden zonder dat dit gevolgen hoeft te hebben voor en dat kan het bestuur versterken.