Steun ons en help Nederland vooruit

Raadsfractie

Dit zijn de mensen die namens u er voor zorgen dat het D66-geluid in Zutphen wordt uitgedragen. Alle raadsleden en forumleden hebben hun eigen portefeuille en inbreng in de fractie en raad. Benieuwd naar wat er besproken wordt tijdens een fractievergadering of hoe de fractie te werk gaat? Je bent van harteā€¦