Steun ons en help Nederland vooruit

Armoedebeleid

D66 wil dat mensen mee kunnen doen. Dat is het ook uitgangspunt van ons armoedebeleid. Armoedebeleid heeft als belangrijkste doel de basis op orde te krijgen en de oorzaken van armoede aan te pakken.
Als je struikelt en je hebt een hand nodig om op te staan wil D66 deze bieden. We willen vervolgens inwoners ondersteunen bij het vinden van de juiste oplossing. Kinderen moeten áltijd de kans en de mogelijkheid hebben om mee te kunnen doen. Ongeacht armoede, afkomst of sociale omstandigheden. D66 wil dan ook een breed kindpakket gericht op sport, cultuur en onderwijs.

D66 wil:

  • een verenigingsleven dat open staat voor alle groepen in onze samenleving
  • een uitgebreid kindpakket gericht op sport, cultuur en onderwijs waarbij we insteken op programma’s die kansen aan kinderen bieden, met een aparte aanpak voor talentontwikkeling (bijvoorbeeld: de weekendschool)
  • maatwerk in bijzondere bijstand i.p.v. van generieke maatregelen
  • een intensieve samenwerking tussen de wijkteams en scholen, woningbouwcorporaties en werk en inkomen. Te denken valt aan o.a. spreekuren en regulier overleg

Laatst gewijzigd op 22 november 2018