Steun ons en help Nederland vooruit

Behoud divers onderwijsaanbod en HBO’ers

Zutphen valt binnen de krimpregio Achterhoek. Dat betekent terugloop van leerlingenaantallen op scholen. Als gevolg daarvan zullen scholen in de toekomst moeten gaan fuseren of zelfs sluiten. Daarmee komt het brede onderwijsaanbod dat Zutphen juist zo aantrekkelijk maakt, onder druk te staan en raakt de krimp in een versnelling. Met aantrekkelijke woon- en werkvoorzieningen voor jongeren kunnen we de effecten van krimp keren.

D66 wil jongeren een ruimere keuze in onderwijs bieden. In samenwerking met een HBO-instelling willen we in doorstroom naar HBO-studierichtingen voorzien. Jongeren kunnen dan in Zutphen blijven wonen (en werken) en deel uit blijven maken van hun sociale netwerk. Dat maakt van Zutphen een evenwichtigere samenleving.

D66 wil:

  • ┬ámeer flexibiliteit en een snellere afstemming van lokale behoeften door een directere relatie tussen onderwijs en gemeente
  • het VMBO Nieuwe Stijl blijvend goed faciliteren en daarmee kwalitatief goede beroepsopleidingen realiseren in technische-, ict- en zorgsector
  • samenwerking stimuleren met de verschillende vervolgopleidingen in de regio, zoals met het ROC en HBO

Laatst gewijzigd op 22 november 2018