Steun ons en help Nederland vooruit

Inspraak voor inwoners

De gemeente is voor steeds meer taken verantwoordelijk en die taken worden in toenemende mate in samenspraak met andere gemeenten, maatschappelijke organisaties en burgers ingevuld. Het gemeentebestuur moet daarom over de grenzen van de eigen gemeente denken en mensen volop de ruimte bieden om initiatief en verantwoordelijkheid te nemen in het publieke of politieke domein.

Voor D66 is het belangrijk dat iedereen kan inspreken en participeren. Inwoners oprecht betrekken bij het opstellen en uitvoeren van beleid is een belangrijke taak voor een gemeente. Hierbij wordt actief naar de mening van burgers gevraagd, serieus ingegaan worden op argumenten van burgers en worden heldere motiveringen van beleidskeuzes gegeven.

Een democratisch gemeentelijke cultuur vereist een dialoog over wat wel en niet gelukt is en waarom. Essentieel voor D66 is dat de zeggenschap zoveel mogelijk bij burgers zelf berust, dat maatschappelijke tegenstellingen voldoende worden overbrugd en zo nodig knopen effectief worden doorgehakt.

D66 wil:

  • dat lokale gesubsidieerde instellingen inspraak/openheid opnemen in hun statuten of reglementen en werkwijze
  • inwoners de mogelijkheid bieden voorstellen te doen voor verbeteringen in hun directe leefomgeving
  • meer belanghebbenden aanwezig bij de bijeenkomsten Forum en Raad, onder andere door de vergaderruimtes en tijdstippen aan te passen
  • opiniĆ«rende raadsvergaderingen in de wijk
  • wekelijkse actieve voorlichting in een huis-aan-huisblad over alle onderwerpen die de levenssfeer van de inwoners van Zutphen-Warnsveld treffen

Laatst gewijzigd op 22 november 2018