Steun ons en help Nederland vooruit

Investeren in de Hanzehof

De financiële situatie van de Hanzehof is zorgelijk vanwege de hoge hypotheeklasten. Met de huidige subsidie kan de Hanzehof zich niet verder ontwikkelen en zal het theater op den duur moeten sluiten, ondanks de nieuwe ideeën en recente goede resultaten. D66 ziet kansen de Hanzehof optimaal te kunnen benutten nadat er voldoende in geïnvesteerd is. Bijvoorbeeld door werkplekken of kantoren te creëren voor start-ups of kleine ondernemers.

D66 wil:

  • Financiën beschikbaar stellen voor een grootschalige renovatie van de Hanzehof en een deel van de huisvestingskosten door de gemeente laten overnemen. De multifunctionaliteit van het pand en een realistische businesscase voor de toekomst zijn harde voorwaarden

Laatst gewijzigd op 22 november 2018