Steun ons en help Nederland vooruit

Leegstand voorkomen

Door gebouwen flexibel in te zetten, kunnen we leegstand tegengaan. Soepelere wet- en regelgeving voor wat betreft functionaliteit van woningen en gebouwen is een belangrijke stap. Denk bijvoorbeeld aan de Hanzehof waarin kantoren worden gevestigd of wonen boven winkelpanden. En maak van schoolgebouwen duurzame locaties en laat schoolbesturen samenwerken met het sociaal domein. D66 ziet toekomst in buurtscholen (of in integrale kindcentra), waar workshops, educatie en bijeenkomsten voor ouderen georganiseerd kunnen worden. (zie ook onze visie op onderwijs)

D66 wil dat woningcorporaties zich (zoveel mogelijk) richten op hun kerntaak: het bouwen en beheren van betaalbare sociale huurwoningen. Daarbij moeten we opletten dat het bestand van sociale woningen niet te groot is ten opzichte van de particuliere sector en de doorstroming optimaal blijft.

D66 wil:

  • minder wet- en regelgeving en meer ruimte voor multifunctionaliteit panden
  • een goede verhouding sociale huur en particuliere sector

Laatst gewijzigd op 22 november 2018