Steun ons en help Nederland vooruit

Nieuwkomers en kansengelijkheid

Zutphen heeft de afgelopen jaren een groot aantal nieuwkomers opgevangen en opgenomen in onze gemeente. Het is in ieders belang dat nieuwkomers een goede start krijgen en volwaardig kunnen deelnemen aan onze samenleving.
Sinds de Wet Inburgering 2013 moeten nieuwkomers binnen 3 jaar inburgeren en zo snel mogelijk meedoen. Eén van de grootste knelpunten blijkt de eigen verantwoordelijkheid om de cursus te regelen. Slechts een derde slaagt binnen drie jaar voor het inburgeringsexamen – dat is de helft minder dan voorheen. Minder nieuwkomers combineren de cursus met een opleiding of een baan. En bijna niemand durft meer voor een hoger niveau of opleiding te kiezen.

D66 wil de prioriteit leggen bij radicale kansengelijkheid. Wij willen dat de regierol rondom de inburgering weer bij de gemeente komt te liggen. Zelfbeschikking is niet altijd de oplossing voor de minst weerbaren en komt soms zelfs neer op minder kansen.

D66 wil:

  • dat de regierol rondom de inburgering van nieuwkomers weer taak wordt van de gemeente
  • de hoeveel nieuwkomers met een status tot verblijf en hun interesses of capaciteiten voor werk goed in beeld brengen
  • taalles voor vluchtelingen vanaf dag 1
  • samen met scholen, ROC’s en hogescholen onderwijs op maat aanbieden voor nieuwkomers
  • Inburgering en onderwijs samen verbinden, waardoor tijdens het inburgeringsproces al een beroepsopleiding gevolgd kan worden
  • een verbinding maken tussen de Participatiewet, inburgering en het Taalhuis door werk, stages en vrijwilligerswerk aan te bieden voor alle nieuwkomers

Laatst gewijzigd op 22 november 2018