Steun ons en help Nederland vooruit

Omgevingswet: Minder regels, meer kansen

De nieuwe Omgevingswet biedt een uitgelezen kans om huidige regels tegen het licht te houden en te actualiseren. Het biedt mogelijkheden om samen te werken aan een betere ruimtelijke kwaliteit, voor huidige en toekomstige inwoners. Maar ook voor bedrijven en voor samenwerking met omliggende gemeente en provincies.

In de toekomst is plaats voor de ruimtelijke inrichting van Zutphen én voor strategie rondom con icterende ruimteclaims. Hierbij laten we ruimte voor de volgende generaties. D66 gaat voor strategische keuzes, waarin belangen (klein en groot) zorgvuldig worden afgewogen. Dit hoeft niet te betekenen dat er dikke rapporten verschijnen alvorens er keuzes worden gemaakt: samen komen we tot praktische acties.

D66 wil:

  • een terughoudende overheid die gericht is op het faciliteren en op het bij elkaar brengen van partijen. De gemeente neemt de regie wanneer het essentiële functies of conflicterende belangen betreft
  • in omgevingsplannen niet meer regelen dan noodzakelijk is, passend bij een ambitieus toekomstbeeld.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018