Steun ons en help Nederland vooruit

Onderwijs: ook als het moeilijk is

D66 is voorstander van passend onderwijs waarbij elk kind een passende plek binnen het onderwijs krijgt. Ieder kind verdient een eerlijke kans op onderwijs dat past bij zijn of haar capaciteiten. Gedwongen thuiszitten is onacceptabel.
Ook als jongeren tijdelijk buiten de boot vallen en niet mee kunt komen door externe omstandigheden, zijn er mensen die hen kunnen helpen. Op de juiste manier, op het juiste moment. Deze mensen zijn werkzaam bij een instantie die continu, met de jongere centraal, kijkt naar voor de jongere naadloze aansluiting tussen onderwijs, arbeidsmarkt en zijn zorgkwesties. D66 wil jongeren, die tijdelijk niet mee kunnen komen terecht kunnen bij een instantie die zich maximaal inzet voor de jongere en zorgt voor een naadloze aansluiting tussen onderwijs, arbeidsmarkt en eventuele zorgvragen.

D66 wil:

  • slimme verbindingen maken tussen passend onderwijs en (jeugd)zorg, zodat elk kind de beste begeleiding krijgt
  • een schakelpunt waarin gemeente, onderwijs, ondernemers en zorg- en welzijnspartijen samen een effectieve aanpak voor jongeren realiseren

Laatst gewijzigd op 22 november 2018