Steun ons en help Nederland vooruit

Ouderenzorg dichtbij thuis

D66 wil:

Ouderen in een veilige omgeving

  • het vangnet voor ouderen vergroten, zodat ouderen mee kunnen blijven doen, ze gezond kunnen blijven leven door verse maaltijden en dagelijkse bewegingen en er actief wordt ingezet op eenzaamheid (met bijvoorbeeld een actieprogramma zoals in Rotterdam)
  • een specialist ouderengeneeskunde (SU) zo nodig nabij
  • een vorm van dagopvang
  • een veilige woning voor ouderen waarin ze zoveel mogelijk zelf kunnen doen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018