Steun ons en help Nederland vooruit

Privacy en veiligheid

Vrijheid begint met het recht op de eigen levenssfeer. De privacy van burgers komt steeds meer onder druk te staan, mede als gevolg van een overheid die steeds meer informatie verzamelt. D66 vindt dat de overheid zich zo min mogelijk moet bemoeien met de persoonlijke levenssfeer.

Bewust omgaan met cameratoezicht

D66 vindt het belangrijk dat inwoners van de gemeente Zutphen zich veilig voelen in de stad en 24 uur per dag veilig over straat kunnen. Zowel de feitelijke veiligheid als de veiligheidsbeleving moet in orde zijn. Bewakingscamera’s kunnen een bijdrage leveren aan het handhaven van de openbare orde. D66 is van mening dat dit effect te allen tijde moet worden afgewogen tegen de privacyinbreuk die cameratoezicht in de publieke ruimte veroorzaakt. Het nut van cameratoezicht moet aantoonbaar zijn en geen schijnveiligheid creëren.

D66 wil:

  • bij de inzet van instrumenten als camera’s te allen tijde de Gemeenteraad raadplegen en omwonenden actief informeren
  • alleen uitbreiding van de toezichthoudende bevoegdheden (van de burgemeester of de BOA’s) als deze strikt noodzakelijk zijn

Laatst gewijzigd op 22 november 2018