Steun ons en help Nederland vooruit

Schuldhulpverlening

Schulden zijn een belangrijke bron van armoede en goede schuldhulpverlening is cruciaal. Schulden verlammen mensen en daarom wil D66 dat er snel wordt geholpen bij schulden om erger te voorkomen. Herkenning en signalering is cruciaal om preventief te kunnen werken. Goede samenwerking met de wijkteams, onderwijs en andere maatschappelijke organisaties, bijvoorbeeld woningbouwcorporaties, is hierbij erg belangrijk.

D66 wil dat mensen en gezinnen met een schuldenproblematiek eerst ontzorgt worden. Pas dan stap 2; het weer zelf kunnen oppakken van eigen doelen.

D66 wil:

  • maatwerk in bijzondere bijstand i.p.v. van generieke maatregelen
  • aansluiten bij Nationaal initiatief herstructurering schulden: 25 organisaties, van gemeenten tot zorgverzekeraars en energiebedrijven, die meedenken hoe mensen sneller en duurzamer uit de schulden kunnen worden geholpen
  • een intensieve samenwerking tussen de wijkteams en scholen, woningbouwcorporaties en werk en inkomen. Te denken valt aan o.a. spreekuren en regulier overleg

Laatst gewijzigd op 22 november 2018