Steun ons en help Nederland vooruit

Slim gebruik schoolgebouwen

Gemeente en schoolbesturen in Zutphen-Warnsveld staan samen voor de opgave schoolgebouwen te verduurzamen. Bovendien moeten ze inspelen op de daling van het leerlingenaantal en op de verbinding met het sociaal domein. D66 ziet daarom toekomst in brede buurtscholen. Niet alleen door schoolgebouwen multifunctioneel te maken, maar ook door in die gebouwen voorschoolse opvang en ontwikkeling, onderwijs, buitenschoolse opvang, sport en cultuur aan te bieden.

De gemeente en de scholen hebben recent gezamenlijk een Masterplan Onderwijshuisvesting opgesteld en ondertekend. De intentie is om met elkaar de huisvesting binnen de gemeente vorm te geven. Voor dat tot nieuwbouw wordt overgegaan wordt eerst gekeken of er ruimte is bij andere scholen.

D66 wil:

  • stimuleren dat bestaande scholen brede buurtscholen worden (integrale kindcentra), door bij financiering eisen te stellen omtrent multifunctionaliteit van gebouw en organisatie
  • groenere schoolomgevingen met initiatieven als schooltuinen, groene schoolpleinen en groene schooldaken

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018