Steun ons en help Nederland vooruit

Slim samenwerken voor goede zorg

Gemeenten hebben de taak beleid te maken rondom alle voorzieningen in het sociale domein – werk, zorg, jeugd, maar ook bijstand en schuldhulpverlening. Dit is een uitgelezen kans om vanuit één visie te kijken naar wat een persoon nodig heeft. Een visie waarin de samenhang tussen de verschillende taken binnen het sociaal domein ook meer integraal en in samenhang wordt vormgegeven. In Zutphen worden deze taken nog op verschillende plekken uitgevoerd. Denk aan de sociale wijkteams, het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Plein (en in de breedste integrale zin horen de leerplicht, het onderwijs, de schulddienstverlening en de (jeugd)gezondheidszorg hier dus ook nog bij).

Slim verbinden geldt hier voor 100%; voor 1 persoon 1 plan maken werkt doeltreffender, dan voor 1 persoon met 10 plannen werken. Overzichtelijk en efficiënt te werk gaan om de kwetsbare inwoner zo goed mogelijk te ondersteunen; dat is wat we voor ogen hebben. D66 wil partners betrekken – ook van buiten de zorg – die van belang kunnen zijn voor een innovatieve ontwikkeling van het sociaal domein. Denk hierbij aan de lokale ondernemers, culturele organisaties, maar ook zorgverzekeringen. Onderzoek hoe je als stad met haar inwoners en professionals samen kunt werken aan preventie, participatie, werkgelegenheid en (jeugd)zorg.

D66 wil:

Een complete aanpak voor ieder individu 

  • één gemeentelijke visie met als doel integraal, vanuit alle domeinen te komen tot een werkwijze waarbij “doen wat nodig is” centraal staat
  • de gemeente als regie- en toezichthouder binnen het sociaal domein, maar niet als uitvoerder. Zij vertrouwt op de professional, bijvoorbeeld bij de Huishoudelijke Hulp.
  • één toegang voor inwoners met een ondersteuningsvraag. Ofwel brede sociale wijkteams waarin de taken van de sociale wijkteams, het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Plein integraal vorm worden gegeven
  • een integraal PGB

Zorgbeleid met effect

  • financiering van zorg baseren op het maatschappelijk effect. Niet aantallen en activiteiten, maar daadwerkelijke effecten op de gezondheid en het welzijn van inwoners staan centraal
  • geen onnodige aanvragen als ziektebeelden of beperkingen chronisch van aard zijn
  • een goede en gewaarde ondersteuning voor mantelzorgers
  • lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg dichtbij

Laatst gewijzigd op 22 november 2018