Steun ons en help Nederland vooruit

Sport en bewegen

De gemeente kan bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling door ervoor te zorgen dat iedereen een plek heeft om te sporten en te bewegen. Sporten is gezond en brengt mensen met elkaar in contact. Sport en bewegen brengt mensen samen én zorgt voor gelijke (ontwikkel)kansen.

Gemeenten hebben een stimulerende rol in sporten op school, het faciliteren van sporten in de openbare ruimte en het faciliteren van (on)georganiseerde en commerciële sport. Bovenal heeft de gemeente een ( nancieel) aandeel in het bouwen van accommodatie voor sportverenigingen. Uitgangspunt van D66 is dat altijd gestreefd wordt naar zelfredzaamheid van verenigingen en andere sportaanbieders. D66 wil dat de gemeente inspeelt op de veranderende vraag van inwoners naar een goed ingerichte openbare ruimte, waar inwoners zelfstandig of onder begeleiding op een sportieve manier gebruik van kunnen maken.

D66 wil:

  • roken in de openbare ruimtes, zoals sportcomplexen, speeltuinen en in de buurt van scholen, ontmoedigen
  • het werk van buurtcoaches structureel voortzetten
  • aantrekkelijke en groene plekken voor kinderen om veilig buiten te kunnen spelen en voor ouderen om te kunnen bewegen

Laatst gewijzigd op 22 november 2018