Steun ons en help Nederland vooruit

Stedelijke vergroening

D66 ziet groenbeheer als essentieel onderdeel van de stadsplanning en bepaling van de stedelijke infrastructuur. Groenvoorziening moet meer zijn dan een sluitpost bij woningbouwprojecten. D66 wil verstening in de stad terugdringen door meer groene oppervlakken die bijdragen aan de opvang van hemelwater. Het stimuleren van groene daken hoort hier ook bij. Groendaken zijn goed voor de klimaatadaptatie, verbeteren het binnenklimaat in gebouwen en de opbrengst van zonnepanelen, nemen jnstof op en versterken de biodiversiteit.

D66 wil:

  • groenere schoolomgevingen met initiatieven als schooltuinen, groene schoolpleinen en groene schooldaken.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018