Steun ons en help Nederland vooruit

Verkeer en slimme stad

Het station van Zutphen is van groot economisch belang voor de stad. Woon- werkverkeer, maar ook scholieren en toeristen maken veelvuldig gebruik van het centraal gelegen station en de steeds mooier wordende Noorderhaven. D66 wil inzetten op minder auto’s en meer openbaar vervoer: een stad die mensen uitnodigt tot bezoek en verblijf. Goede fietsroutes die de regio verbinden en emissieloos openbaar vervoer zoals elektrische bussen passen in dat beeld. D66 pleit voor goede en veilige voetgangersvoorzieningen. De positie van voetgangers wordt nu nog vaak vergeten in het verkeersbeleid.

Met name innovatieve oplossingen op het gebied van woningbouw en verkeer vinden wij aantrekkelijk, zoals eerder genoemde ledverlichting of groene, duurzame nieuwbouw.

D66 wil:

  • een kwaliteitssprong met beter, betrouwbaarder en veiliger OV
  • meer aandacht voor fietsers en voetgangers en scheiding lokaal en regionaal verkeer
  • een ruimtelijke inrichting van Zutphen en Warnsveld die mensen uitnodigt tot bezoek en verblijf

Laatst gewijzigd op 22 november 2018