Steun ons en help Nederland vooruit

Vertrouwen in evenementorganisatoren

D66 ziet de vele festivals en evenementen in gemeente Zutphen als onderstreping en versterking van ons DNA. Zowel jongeren als ouderen voelen zich aangesproken door de sfeer en het aanbod van een festival. Voor veel kunstenaars is het dé mogelijkheid om hun werk aan een grote groep mensen te laten zien en het legt nauwelijks een drempel op om te genieten van kunst en cultuur. Een evenement waar zoveel mensen samenkomen, is goed voor een gemeente; voor (cultureel) ondernemers én voor de inwoners. D66 vindt het daarom belangrijk dat festivals en events de ruimte krijgen.

D66 gunt initiatieven als de Zomerfeesten ruimte en tijd om uit te groeien tot aantrekkelijke, geslaagde evenementen. Ook hier is samenwerken – met gemeente, horecaondernemers en creatieve geesten – van groot belang. Ook vertrouwen in ideeën en uitwerking speelt een rol. Proeven, uitproberen, bijsturen en weer doorgaan. Met een sluitende begroting en leerpunten voor een volgende editie zijn veel evenementen voor herhaling vatbaar. De gemeente zal hierin niet alleen subsidieverstrekker zijn, maar juist als gesprekspartner en adviseur optreden.

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de gemeente geen voorwaarden moet stellen. Festivals leggen tenslotte ook beslag op publieke ruimten en brengen overlast met zich mee voor omwonenden. Goede afspraken hierover geeft ondernemers duidelijkheid en zorgt voor meer draagvlak in de gemeente.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018