Steun ons en help Nederland vooruit

Visie op cultuur: samenwerken

Cultuur is voor Zutphen van onschatbare waarde. Maar het kan nog zoveel meer bewerkstelligen dan dat het nu doet in onze stad. D66 is van mening dat we nauw moeten samenwerken om het DNA van Zutphen op peil te houden. We willen gaan bouwen aan een culturele infrastructuur waar kwaliteit van en balans tussen bestaande en nieuwe culturele activiteiten uitgangspunt is. D66 wil met deze heldere, overkoepelende visie op cultuur in Zutphen samenwerking bevorderen. Het is namelijk belangrijk voor de stad dat de aantrekkingskracht van al dat prachtige aanbod, zoals het Cellofestival en het Geelvinck Museum, vergroot wordt.

We zijn trots op hetgeen de Zutphense musea bereiken met de hernieuwde aandacht. D66 ziet nog kansen om meer samen te werken met kleinere culturele initiatieven en andere sectoren, zoals het onderwijs en zorg. Samenwerking versterkt. D66 wil dit realiseren door duidelijk te zijn over investeringen en de te verwachten prestaties. Geen competitie onderling, maar een rustig klimaat voor de culturele non-profittsector, waarin co-creatie een sleutelwoord is.

D66 wil:

  • prestatie-eisen voor alle gesubsidieerde partijen op het gebied van ondernemerschap, participatie en samenwerking
  • handhaving van het brede aanbod van kleinschalige cultuurbeleving (beeldende kunst, dans, theater, muziek), waaronder lmtheater Luxor, het Cellofestival
  • behoud van de bibliotheek in Warnsveld

Laatst gewijzigd op 22 november 2018