Steun ons en help Nederland vooruit

Werk en inkomen

D66 gaat uit van de kracht van de mens. Kijk wat hij/zij wel kan en wil, in plaats van te concentreren op wat allemaal niet zou kunnen. We dragen bij aan economische en sociale zelfstandigheid en ontwikkelingen op een niveau dat passend is bij de talenten en mogelijkheden van inwoners. We zijn wel duidelijk wanneer iemand niet wil: overheidssteun is er niet voor mensen die niet willen.

Wat D66 betreft neemt de lokale overheid niet de uitvoering van de participatiewet op zich, maar ondersteunt en faciliteert. Om werkgevers goed te kunnen bedienen is nauwe samenwerking cq samenvoeging van dienstverlening van Werkbedrijven, UWV, onderwijs en gemeenten in de regio noodzakelijk. Ondersteuning, begeleiding, opleiding van potentiƫle medewerkers (met beperking) die aansluit op de vraag van werkgevers is, wat D66 betreft, de kern van wat het Werkbedrijf doet.

D66 wil:

  • blijvend intensieve samenwerking tussen gemeente en het UWV om te voorkomen dat mensen met een WW-uitkering in de bijstand raken
  • dat de gemeente zelf voorop loopt met het bieden van werkervaringsplaatsen, doorstroming van talent en het bieden van werk kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
  • experimenten met de uitvoering van de bijstand, om de participatie en zelfredzaamheid van mensen te vergroten en de armoedeval te beperken een resultaatgerichte en effectieve arbeidsbemiddeling waarbij werk en inkomen zijn gescheiden
  • een grotere uitstroom richting arbeidsmarkt op basis van reeds succesvolle voorbeelden van regionale uitvoeringsorganisaties
  • actieve samenwerking tussen gemeente, partners en onderwijsinstellingen om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren voor een betere match tussen banen en werkzoekenden
  • vrijwilligerswerk stimuleren, maar voorkomen dat dit beroepskrachten verdringt

Laatst gewijzigd op 22 november 2018