Steun ons en help Nederland vooruit

Wonen naar behoefte

D66 wil in de gemeente ruimte creëren voor kleinschalige initiatieven en wonen naar behoefte. Inwoners moeten samen een huis kunnen bouwen (collectief particulier opdrachtgeverschap), ouderen moeten makkelijker bij hun kinderen op dezelfde kavel kunnen gaan wonen en woningen moeten makkelijker opgedeeld kunnen worden. Ook combinaties van wonen en werken kunnen gemakkelijker gerealiseerd worden. Dit alles natuurlijk – maar zeker bij nieuwbouwprojecten – duurzaam en waar mogelijk levensloopbestendig.

Ouderen kunnen langer thuis blijven wonen, wanneer hun directe omgeving hen daarin ondersteund. D66 is daarom voorstander van (private) kleine en lokale of wijkgebonden woon- en zorginitiatieven en wil deze waar mogelijk ondersteunen. Dergelijke initiatieven ontstaan bij voorkeur ‘bottom up’.

D66 wil:

  • kleine, wijkgebonden woon- en zorginitiatieven voor ouderen

Laatst gewijzigd op 22 november 2018